Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar - Innovasjonsverksted

   Toa Heftiba
  Toa Heftiba

  Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet.

  Fasilitatorer:

  Gry K. Langbakk, Innovasjonsrådgiver
  Som innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge jobber Gry med å utfordre bedriftenes ambisjoner, avdekke behov og redusere risiko, gjennom å tilby verktøy og veiledning. Målet er å bidra til flere robuste innovasjonsprosjekter og bærekraftige forretningsmodeller for norske bedrifter. Hun har mer enn 6 års erfaring i Innovasjon Norge, blant annet som saksbehandler og bærekraftsrådgiver. I tillegg har hun jobbet 20 år i ulike nasjonale og internasjonale industriselskap, med Industri 4.0; Integrerte løsninger for rask tilgang på data fra sensor til styrerom. Gry er utdannet sivilingeniør fra NTH, teknisk kybernetikk, og har senere studert Smart grønn vekst, styrekompetanse, ledelse og innovasjon (BI, NTNU).

  Fredrik Jean-Hansen, Innovasjonsrådgiver
  Utdannet industridesigner ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har siden 2001 jobbet med produkt og tjenesteutvikling. Har siden 2012 jobbet i Innovasjon Norge med strategisk bruk av design for økt konkurransekraft i norsk næringsliv, og nå som innovasjonsrådgiver i regionen Vestfold Telemark. Hovedfokus i dette arbeidet er å utfordre bedrifter til å jobbe metodisk og strategisk med innovasjon i utvikling av bedriftene.

   

  Del 1:
  En innføring i metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon, og forskjellen mellom å utforske eller utvikle. Kort om Design Thinking – om hvordan plassere brukere/kunder og deres behov i sentrum for innovasjon – og dermed redusere risiko.

   

   

  Del 2: 
  Forretningsmodellen: Det finnes flere måter å beskrive og visualisere forretningsmodeller på. Vi har god erfaring med å bruke Osterwalders' Business Model Canvas. Her får du en gjennomgang av modellens elementer med eksempler.

   

   

  Del 3:
  Er det samsvar mellom kundens behov og din løsning? Ved hjelp av verktøyet Value Proposition Canvas ser vi på sammenhengen mellom forretningsmodellens verdiløfte, kundens behov og om vi leverer på dette.

  Videre gjør vi en vurdering av styrken i forretningsmodellen gjennom en SWOT-analyse, og evaluerer forretningsmodellen som grunnlag for videre testing og utvikling.

  Sist i denne delen får du tips og råd til hvordan du kan gå fram for å teste hypoteser og få innsikt gjennom intervju med kunder/brukere/interessenter.

  (lenke til video Justin Wilcox; https://www.youtube.com/watch?v=OTkP2JDeGWM&t=2s)

   

   

  Del 4: 
  Kort oppsummering fra del 1.
  Refleksjon rundt hvordan innsikten du har skaffet deg kan eller bør endre forretningsmodellen.
  Vi jobber videre med design thinking metodikken, og ser på hvordan du kan definere og avgrense problemstillingen, hvordan bruke innsikten til å utvikle og videreutvikle ideer og utvikle og teste enkle prototyper/pretotyper.

   

   

  Del 5:
  Minimumsløsninger – den versjonen av et nytt produkt som gjør at du kan innhente mest mulig læring om kunder med minst mulig anstrengelse og lave kostnader, og hvordan metodisk teste hypoteser om løsningen og kundene.

   

   

  Del 6: 
  Business Model Environment; Vi ser på forretningsmodellen i et større perspektiv – hva i våre omgivelser kan påvirke forretningsmodellen – og hva skaper dette av muligheter og trusler?
  Og hvilke styrker og svakheter ser vi i vår forretningsmodell?

   

   

  Del 7:
  Bærekraft i forretningsmodeller; Bærekraftsmålene løfter frem globale utfordringer. Disse utfordringene er muligheter og tilgang til globale markeder. Her får du gode råd om hva kundene dine er opptatt av, og hva du bør prioritere og kommunisere.