Bedriftsnettverk

 GettyImages
GettyImages

Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan finansiere samarbeidet gjennom tjenesten Bedriftsnettverk.

Innovasjon Norge støtter et stort antall bedriftsnettverksinitiativ. Prosjektporteføljen omfatter over 100 bedriftsnettverk og mer enn 1000 involverte bedrifter.

Hvem kan få denne tjenesten?

Etablerte små og mellomstore bedrifter som har vekstambisjoner og ønsker å realisere sitt vekstpotensial gjennom strategisk samarbeid med andre bedrifter kan søke om finansiell støtte.

Bedriftsgrupperinger i alle bransjer, næringer og regioner kan søke støtte til bedriftsnettverk. Én av deltakerbedriftene tar rollen som prosjektansvarlig og søker på vegne av nettverket.

Bedriftsnettverket må bestå av minst tre etablerte små og mellomstore bedrifter. Bedriftene kan være lokalisert både innenfor samme region eller på tvers av fylker og regioner, i tillegg kan også store bedrifter og bedrifter i utlandet inngå. Samarbeidet kan foregå mellom bedrifter innen samme verdikjede eller på tvers av bransjer og næringer. Det viktigste er at bedriftene har felles interesser og utfyllende kompetanse, slik at de kan forsterke hverandre.

Hva kan finansieres?

Vi tilbyr finansiell støtte i inntil tre år til etablering og utvikling av markedsrettede og kommersielle samarbeidsprosjekter. I tillegg tilbys faglig veiledning og sparring gjennom våre distriktskontorer i Norge, og utekontorer i utlandet.

Vi prioriterer prosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Hensikten er å bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i bedriftene, og raskere omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.

Hvordan søke

Vi vil nå gjøre det enklere for våre kunder å søke finansiering til bedriftsnettverk hovedprosjekter. Fra april 2019 vil vi gå over til løpende mottak av søknader. Den tidligere ordningen med åpen nasjonal utlysning og søknadsfrister to ganger i året, bortfaller. Mer informasjon om krav til søknad og prosjekt kommer om kort tid. Vi anbefaler at interesserte bedriftsgrupperinger tar kontakt med Innovasjon Norges distriktskontor for en uforpliktende samtale i god tid før dere sender inn søknad. Dere vil da kunne fremlegge prosjektet og få tilbakemelding og veiledning om mulighetene for finansiering.