Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forprosjekt klynger for kreativ næring

  Mennesker som samarbeider hvor en mann er i fokus
  Ingvil Skeie Ljones

  Ønsker dere å etablere regionalt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer? Vi tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

  Klyngeprogrammet har som mål å stimulere til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

  Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv

  Forprosjektet har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning.

  Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Når det foreligger plan og avtale for klyngen, kan det søkes om midler til gjennomføring av hovedprosjekt på inntil tre år. 

  Hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet et konkret beslutningsgrunnlag for deltakerbedriftene, slik at de kan fatte en riktig beslutning om et klyngeprogram bør iverksettes eller ikke.

  Forprosjektet omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet, inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil tre års perspektiv, samt samarbeidsmodell og samarbeidsavtale. Forprosjektet skal inneholde aktiviteter som skal underbygge en søknad om hovedprosjekt. Ressursgrunnlag, potensiale for å utvikle en sterk klynge og samarbeidsklima må allerede være til stede.  

  Hva det kan søkes om

  Det kan søkes om totalt 500 000 kroner til et forprosjekt. Det stilles krav om at søker kan stille med egenkapital til gjennomføringen.

  Det kan søkes om hjelp til delfinansiering av kostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter.

  • Prosessledelse: Fasilitering av samarbeid og informasjonsdeling; anskaffelse og formidling av spesialiserte tjenester
  • Forvaltning av klyngens fasiliteter (materielle og immaterielle)
  • Strategi- og analyseprosesser for å videreutvikle klyngens virksomhet
  • Profilering og markedsføring av klyngen  
  • Organisering av opplæring, nettverk og møteplasser for å støtte kunnskapsdeling og samarbeid

  Hvordan søke?

  Hvis du er interessert, anbefaler vi at du tar kontakt med kunderådgiver i din region for en uformell samtale om prosjektet og søknadsprosessen videre.

  Prosjektsøknad skal sendes inn via vår elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for klyngeprogram med innebygd veiledning for hvordan du fyller ut søknaden. Vi har løpende mottak av søknader.

  Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen adresserer de forhold som utgjør kriteriene for vår vurdering og utvelgelse av prosjekter, se under. Vi har ikke mulighet til å bidra med finansiering til alle forprosjekter som blir fremlagt for oss. Vi er derfor nødt til å prioritere.

  Prioriterte områder

  Områder som prioriteres er utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i Norge og/eller i utlandet. Dette ligger også til grunn for forprosjekter. Forprosjekter som tar utgangspunkt i andre mål og samarbeidsområder, vil ikke bli prioritert.

  Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter:

  • Ressursgrunnlaget (hvem deltar)
  • Potensialet (for bransjen/næringen generelt samt potensialet man kan få ved å samarbeide vs jobbe alene)
  • Prosjektet (med målsetning, utfordringer og løsning)

  De tre kriteriene tillegges lik betydning. Prosjektet må vurderes tilfredsstillende for alle kriteriene.