Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Omstillingsmotor: Digitalt kompetanseløft

  Mann som jobber med stor oransjerobotarm
  Monty Rakusen

  Har bedriften din behov for økt kompetanse på digitalisering og/eller avansert produksjon? Våre ledende klyngemiljøer deler sin kompetanse for å gi bedrifter et bedre grunnlag for utvikling og fornyelse.

  Digitalisering representerer store muligheter for de fleste bedrifter og vil radikalt kunne endre interne og eksterne prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Gjennom Omstillingsmotoren får du bedre kjennskap til og mer kunnskap om metoder og verktøy som vil styrke konkurransekraften din.

  Hvem kan bli med på dette?

  Små og mellomstore bedrifter over hele landet kan få sitt eget skreddersydde kompetanseprosjekt.

  Hensikten med ordningen er utvikling, innovasjon, omstilling og endring i etablert næringsliv. Se bakgrunn for ordningen.

  Bedrifter i en oppstartsfase er ikke i målgruppen, og Innovasjon Norge har andre finansierings- og kompetansetjenester tilpasset disse.

  Hva får du i Omstillingsmotoren?

  Omstillingsmotoren er en satsing som har sitt grunnlag i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

  Utvalgte klyngemiljøer bruker sin kunnskap og erfaring for å gi små og mellomstore bedrifter, som ikke tilhører klyngen, kompetanseløft på to områder som er særlig viktige for omstilling og fornyelse.

  • Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Et samarbeidskonsortium bestående av Digital Norway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen. 
  • Avansert produksjon (manufacturing): SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

  I 2018 har over 100 bedrifter fått tilgang på oppdatert kompetanse, nye metoder og verktøy. Men det er rom for mange flere.

  Hvordan går du frem?

  Bedrifter kan ta kontakt med de utvalgte klyngemiljøene for å få vurdert sine behov og mulige løsninger.

  Slik går du fram:

  1. Bedriften tar kontakt med en av klyngepartnerne. Disse har egne kontaktpersoner.
  2. Hvis det er godt samsvar mellom bedriftens reelle behov og hensikten med denne ordningen, kommer avklaringsteamet med et konkret tilbud til bedriften om gjennomføring av et kompetanseløft. Tilbudet inneholder en prosjektplan med kostnadsbudsjett og finansieringsplan.
  3. Hvis bedriften ønsker å akseptere tilbudet, sender bedriften en e-søknad til Innovasjon Norge om delfinansiering av kostnadene:

  Eksempler på hva et kompetanseløft i en bedrift eller en gruppe av bedrifter kan bestå av:

  Skreddersydde kurs

  Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor.

  • 1-3 dagers kurs
  • Casebaserte og interaktive

  Workshops

  Utvikle en felles forståelse for, og forankring av, behovet for en endringsprosess, strategien for og målet med prosessen.

  • 1-2 dagers workshops
  • Skreddersydd til bedriften/bedriftsgruppen

  Konkurransekraft og Vekst – hvordan bruke digitale teknologier for å møte dine kunders behov. Leveres av Digital Norway.

  Hospitering

  Gi bedriften en praktisk innføring i hvordan en annen bedrift har gjennomført en endringsprosess.

  Rådgivning

  Gi bedriften konkrete råd om organisering og gjennomføring av en endringsprosess.

  • Individuell rådgivning til en bedrift
  • Normalt avgrenset til ett ukesverk

  Forstudie til utviklingsprosjekt

  Analyse av potensialer og risikofaktorer, styrker og svakheter, ressursinnsats m.m, i et planlagt omstillingsprosjekt.

  • Bedriftsinternt prosjekt

  Nyttige verktøy:

  Digital Norway's Veivisere - digitale minikurs for å hjelpe din bedrift med å løse utfordringer i en digital hverdag

  Les også:

  Oppfordrer bedrifter til å søke om digitalt kompetanseløft

  Skal tenne den digitale gløden hos bedrifter

   

  Kundecase:

  Fra hav til sky med digitalt kompetanseløft – Maritech Systems    

  Slik samarbeidet Norsvin med kundene for å utvikle fremtidens digitale bestillingsløsning

  Flisa Trykkeri AS - fra utdatert hjørnesteinsbedrift til 3D printing og Innlandets største kommunikasjonsbyrå

  Eksempler på bedrifter som har benyttet omstillingsmotoren (PDF)