• EN
 • Logg inn
 • Enterprise Development for Jobs – Bedriftsstøtte for Næringsutvikling

   Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge

  Norad og Innovasjon Norge samarbeider fortsatt til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan Enterprise Development for Jobs programmet være noe for dere!

  Norad forvalter tilskuddsordningen som gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

  Ordningen bidrar til å skape arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser. Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer samt øke tilgang på fornybar energi i utviklingsland.

  Innovasjon Norge jobber samtidig med å mobilisere og informere gode potensielle norske søkerbedrifter til programmet. Gjennom aktiviteter, rådgivning og tilretteleggelse av møteplasser ønsker man også å posisjonere gode søkere for ordningen. Innovasjon Norge tilbyr også støtte til reise, konsulenttjenester, juridisk bistand, samt mulighet for støtte fra våre kontorer rundt om i verden.

  Prosjekter innen sektorene energi, landbruk, fiskeri og marine ressurser, maritim og IKT vil bli prioritert. Men også andre prosjekter vil bli vurdert.

  Det er nå utlysning i programmet med søknadsfrist 8. oktober 2020.

  For mer informasjon, søknadsskjema og ordningsregelverk vennligst følg lenken under til Norads sider.

   

   

  Kontaktperson/Program manager
  Tron Andre Svanes
  E-post: tron.andre.svanes@innovasjonnorge.no
  Tlf: +47 414 33 579