Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Enterprise Development for Jobs – Bedriftsstøtte for Næringsutvikling

   Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge

  Norad og Innovasjon Norge samarbeider fortsatt til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan Enterprise Development for Jobs programmet være noe for dere!

  Norad forvalter tilskuddsordningen som gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

  Ordningen bidrar til å skape arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser. Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer samt øke tilgang på fornybar energi i utviklingsland.

  Innovasjon Norge jobber samtidig med å mobilisere og informere gode potensielle norske søkerbedrifter til programmet. Gjennom aktiviteter, rådgivning og tilretteleggelse av møteplasser ønsker man også å posisjonere gode søkere for ordningen. Innovasjon Norge tilbyr også støtte til reise, konsulenttjenester, juridisk bistand, samt mulighet for støtte fra våre kontorer rundt om i verden.

  Prosjekter innen sektorene energi, landbruk, fiskeri og marine ressurser, maritim og IKT vil bli prioritert. Men også andre prosjekter vil bli vurdert.

  For mer informasjon, søknadsskjema og ordningsregelverk vennligst følg lenken under til Norads sider.

   

   

  Kontaktperson/Program manager
  Tron Andre Svanes
  E-post: tron.andre.svanes@innovasjonnorge.no
  Tlf: +47 414 33 579