Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina

  To kvinner samtaler ved kontorbordet
  Foto: Getty Images

  Regjeringen har etablert en nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen er å bidra til at disse bedriftene får likviditet til å tilpasse seg situasjon.

  Innovasjon Norge forvalter og administrerer denne ordningen.

  Hvem kan søke på ordningen?

  Ordningen gjelder for bedrifter i Norge som hadde minimum 50 prosent av omsetningen fra kunder i Russland, Belarus og Ukraina i 2021, eller i snitt for de tre siste årene. Bedrifter i Norge defineres som selskap som er registrert i Foretaksregisteret.

  Hva kan finansieres?

  Tilskuddet vil kunne dekke inntil 80 prosent av omsetningsfallet bedriftene har mot russiske, belarusiske og ukrainske kunder i periodene februar-mai og forventet omsetningsfall i juni-september 2022 i forhold til samme perioder i 2021, samt kostnader til bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører inntil et beløp på 400 000 euro per konsern.

  Tilskudd kan gis til bedrifter som har omsetningsfall på minimum 25 000 kroner den enkelte perioden. Bedriften kan ikke være underlagt sanksjoner fra Norge eller EU for perioden tilskuddet gis.

  Utbetaling

  Utbetaling av støtte for perioden februar-mai 2022 foretas når søknaden er godkjent av Innovasjon Norge.

  Utbetaling av støtte for perioden juni-september 2022 foretas når søknaden er godkjent av Innovasjon Norge.

  Revisorbekreftelse på omsetningsfallet må legges ved utbetaling. 

  Utbetalingsfrist er 1. desember 2022.

  Hva skal med i søknaden?

  Søknad om tilskudd skal leveres elektronisk. Fristen for å søke er innen 1. desember 2022.

  Søker skal gi følgende opplysninger i søknaden:

  a) Dokumentasjon på at søker tilfredsstiller kravet om at 50 prosent av omsetning fra kunder i Russland, Belarus og/eller Ukraina i 2021 eller i snitt for de tre siste årene, bekreftet av selskapets registrerte revisor eller autoriserte regnskapsfører dersom selskapet ikke har revisor.

  b) Dokumentasjon på omsetningsfall fra kunder i Russland, Belarus og Ukraina for perioden februar-mai 2022 i forhold til samme periode i 2021 samt tilhørende kostnader til bekreftelse fra revisor/regnskapsfører, bekreftet av selskapets registrerte revisor eller autoriserte regnskapsfører dersom selskapet ikke har revisor.

  c) Dokumentert omsetningsfall fra kunder i Russland, Belarus og Ukraina for perioden juni-september- 2022 i forhold til samme periode i 2021 samt tilhørende kostnader til bekreftelse fra revisor/regnskapsfører for omsetningsfall i denne perioden.