Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Hva lærer barna i slummen i Nairobi?

  To kenyanske gutter får undervisning
  Eli Bleie Munkelien

  Svaret er at de lærer det samme som elever på flere hundre norske barneskoler, i mottaksklasser og voksenopplæring  for minoritetselever i Norge og små landsbyer i India.

  Av: Eli Bleie Munkelien, leder av Innovasjon Norge Øst-Afrika og Vidar Ellingsen, leder for Visjon 2030.

  Innimellom skurene og smugene i Nairobis største slum finner vi en oase. Creakids Learning Centre har læringslaber som har eksistert siden 2017. Hit kommer skoleklasser, mødre og andre fra lokalsamfunnet for å lære å lese og regne. Det norske selskapet Leap Lab AS står bak Leap Learning som har mottatt støtte fra innovasjon Norge gjennom Visjon2030- programmet til å utvikle en forretningsmodell for en digital læringsplattform og entreprenørskapopplæring.  

  Læring er universelt

  Visjonen i Leap Learning er at alle skal kunne lære grunnleggende ferdigheter i å lese, skrive og regne uansett bakgrunn eller hvor man befinner seg. Over 500 applikasjoner er utviklet. Lærelabene består av plakater, spill, og såkalte Hotspots eller fastmonterte nettbrett med flere hundre forhåndsinnstallerte applikasjoner for leseferdigheter, matematikk og logikk som brukes på fargerike stasjoner som følger en progressiv læring. Konseptet med Leap Learning Labs er å tilby et godt læringsmiljø som virker like godt i en flyktningeleir, i slummen eller på private skoler og vanlige klasser i Norge. Selskapet har levert sine løsninger i over 20 land, til store internasjonale organisasjoner så vel som små stiftelser og kommersielle selskaper. Rådgivere innen forretningsutvikling og vekst vil kanskje reagere på spredningen i kundegrupper, men for Marit Linnebo Olderheim som er CEO og grunnlegger av selskapet, har det vært et bevisst valg og et poeng for å vise og dokumentere at konseptet og læringsapplikasjonene virker like godt i ulike land og kulturer.

  Lærelabene og Hotspots er å finne på over 100 lokasjoner og 300 skoler i mer enn 20 land. På Creakids Learning Centre i Nairobi møter Innovasjon Norge en skoleklasse og deres lærer. Elevene er, her som i Norge, konsentrert om nettbrettene når læreren gir de lov. Hun forteller at hennes klasse har faste dager de får benytte lærelaben, og på disse dagene er ingen elever syke eller borte fra skolen. Barna elsker å være på lærelaben!

  Entreprenørskap

  Marit og teamet hennes fra Leap Lab AS har nå utviklet et nytt konsept som er en Entreprenørskapslab som også piloteres i Kibera-slummen utenfor Nairobi. Det er et eget rom for ungdom og voksne, rigget med plakater, lesebrett, aktiviteter og «fat-boys» for å være et kult sted for ungdom å «henge». Der får de en annerledes og effektiv innføring i alt som har å gjøre med entreprenørskap gjennom apper, videoer, plakater og avisen «How to make money». Arbeidet gjøres både individuelt og i grupper. Etterhvert blir elevene rustet til å ta fatt på egne startups, og inviteres tilbake for å få mer faglig påfyll ved behov.

  En av aktivitetene som er ekstra populært er det norsk-utviklede spillet Dipeo. Vi setter oss ned og tester opplæringsmaterialet med en veileder på lærelaben som har ansvaret for entreprenørskapsopplæringen. Spillet trekker oss inn i en samtale om sparing, valg av marked og investeringer. I utviklingsland er majoriteten av befolkningen entreprenører i den forstand at de ikke har en arbeidsgiver, arbeidskontrakt og fast inntekt. Salg av egenproduserte varer eller videresalg er den vanligste og enkleste formen for entreprenørskap.

   – Jeg møtte en dame som solgte lokalprodusert juice og spurte henne om ingrediensene hun først måtte kjøpe for å lage juicen. Da vi summerte alt kom hun frem til at hun faktisk tapte penger på alt hun solgte. Marit forteller videre om viktigheten av å ha kunnskap om sammenhengen mellom kostnader og inntekter, å forstå at markedsføring og salg er ulikt om du skal selge til unge eller gamle, til fattig eller rik, på et lokalt marked eller i Nairobi.

  Enkelt å utvikle nye apper

  Marit forteller at den første piloten av Entreprenørskapslaben som blir pilotert i Kenya og i Uganda med støtte fra Visjon 2030 blir godt mottatt. De er i ferd med å ferdigstille avtaler i Uganda med en større aktør som ønsker å spre konseptet i hele Uganda. Samtidig utvikles nye applikasjoner for yrkesfag.  Gjennom den unike plattformen til Leap Learning kan man enkelt oversette appene til andre språk. Samtidig kan og frivillige organisasjoner, firmaer og andre kan enkelt utvikle nye apper med få tastetrykk.  Marit forteller videre at en positiv effekt av pandemien er at verden har blitt tvunget til å tenke annerledes når det gjelder læring og utdanning. Også i utviklingsland tar en i bruk teknologi på en ny måte. – Vi i Leap Learning har holdt på med dette lenge og er forberedt på de kritiske faktorene og hva som skal til for å lykkes med bruk av teknologi i utdanningen, også på steder som Kibera. Det er jo de som virkelig kan og vil gjøre et «LEAP», avslutter Marit med et optimistisk smil.

  Big big data

  I dag selges løsningen til Leap Learning til både offentlig og privat sektor, så vel som ikke statlige organisasjoner og stiftelser.  Løsningen må sies å ha nådd målet om skalering både i form av salg på tvers av ulike markeder og i forhold til antall solgte enheter. Dette gir oss tilgang til et stort og spennende datamateriale.

  Nettbrettene med applikasjoner fungerer uten at de er koblet til nettverk og kan derfor benyttes i utfordrende miljøer med ustabil tilgang på mobilnett og internett. På faste intervaller, og når nettverk er tilgjengelig, lastes data opp i skyen. Fra Norge kjenner vi «Pisa-undersøkelsen» som sammenligner læringsutbytte for elever på ulike trinn fra alle Europas hjørner. Leap Learning sitter på sammenlignbare data for læring i utviklingsland. Dataene kan benyttes til å utvikle skolesystemet og lærekrefter. Dette er et unikt datamateriale som utgjør en gullgruve for videre forskning og utvikling og at riktig innsats blir satt inn for å bedre læringseffekten i utviklingsland.