Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Med mål om et forbedret arbeidsmarked for unge i Afrika

   Diwala AS
  Diwala AS

  Tør du ansette en nyutdannet når halvparten av vitnemålene du mottar fra jobbsøkere er falske? Hvordan dokumenteres og verifiseres gjennomførte studier, kurs og arbeidserfaring når forfalskede vitnemål og attester florerer? I Uganda har et norsk selskap fått støtte gjennom programmet Visjon 2030 til å utvikle en løsning for å møte disse utfordringene. Prosessen med å vurdere jobbsøknader er forenklet, og veien inn til arbeidsmarkedet for unge har blitt kortere.

  Av: Eli Bleie Munkelien, leder av Innovasjon Norge Øst-Afrika og Vidar Ellingsen, leder for Visjon 2030.

  Det norske selskapet Diwala har mottatt støtte gjennom fra Innovasjon Norge til å pilotere en løsning for å attestere vitnemål. Resultatet er et digitalt bankhvelv for vitnemål hvor både utsteder og studenter har tilgang basert på blokkjede-teknologi.

  Behov for enkelt å kunne dokumentere utdannelse og jobberfaring

  Omfanget av forfalskede kursbevis og vitnemål er ukjent, men vi kjenner historier fra Norge så vel som fra andre verdensdeler. Selskapet Diwala ble etablert i 2018. Både selskapet og løsningen ble utløst av et «hackathon» organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med FN-organisasjonen UN Women. Et hackathon er en idédugnad hvor målsettingen er å løse kjente utfordringer med nye idéer og løsninger innen et gitt tidsrom. Utfordringen som ble presentert i Oslo i 2017 var flyktningers behov for å dokumentere utdannelse og jobberfaring for å bedre sine muligheter i arbeidsmarkedet. Behovet skulle vise seg å være relevant for flere.

  Fornøyd student med vitnemål på mobilen. Diwala AS
  Fornøyd student med vitnemål på mobilen.Diwala AS


  I Uganda møter Innovasjon Norge teamet til Diwala. Flere har selv kjent problemet på kroppen. Graeme Tobias Ampeire fra Sør-Afrika forteller om hvor mange timer og dager han har brukt på å innhente verifiserte kopier av sine vitnemål. I mange afrikanske land ønsker arbeidsgivere som rekrutterer å se verifiserte kopier av alle jobbsøkeres akademiske dokumenter, og de kopiene burde helst være verifisert nylig. Skal man søke ny jobb må man derfor ofte møte opp personlig ved utdanningsinstitusjoner for å få stemplet og datert vitnemål og kursbevis.

  Lang ventetid for utstedelse av vitnemål

  En annen utfordring er ventetiden for utstedelse etter endt studium eller kurs. Stanbic Business Incubator er en tilbyder av kurs for entreprenører. Administrerende direktør Joel Bamwise forteller om situasjonen før og etter at inkubatoren tok i bruk Diwalas løsning: - «Vi hadde to ansatte kun for å administrere vitnemålene. Sortering og utdeling tok spesielt lang tid. Elevene måtte møte opp i kontortiden og vi måtte lete frem riktig dokument. Vi hadde et stort lager hvor vi oppbevarte originalene. Elevene kunne når som helst trenge en ny rett-kopi. For å minimere forfalskning ble vitnemålene skrevet ut på spesialpapir som hadde med lang leveringstid. Ventetiden for å skrive ut et kursbevis var minimum to måneder. Ofte kunne det ta så lenge som ti måneder. Og viste det seg å være en skrivefeil i navnet hendte det at elevene måtte vente enda lenger».

  Løsningen kan ikke forfalskes

  Emmanuel Chagara er administrerende direktør ved Milima Cyber Academy. Han uttaler at den største fordelen med løsningen til Diwala er at vitnemålene ikke kan forfalskes. Deres kunder er både store banker og offentlig sektor som domstol og politi der deres renommé avhenger av et vanntett system. Selskapet kan rett og slett ikke risikere falske vitnemål med hans signatur.

  Ventetiden for utstedelse av vitnemål kan være en stor utfordring for studenter og kursdeltakere. Ofte avhenger både jobb og forfremmelse av at et gyldig vitnemål er tilgjengelig. Flere prosesser og jobbmuligheter løper fra jobbsøkerne mens de innhenter stempler og underskrifter. Irene Esther Mutuzo, som jobber som Head of Business Growth and PR i Diwala, forteller om sin medstudent ved universitetet. - «Eksamen og alt var unnagjort, men så kom Covid. Dermed stengte universitetene, og det ble umulig å få tak i vitnemål siden man må møte opp fysisk med ID kort. Jeg studerte sammen med en fra Kina som endte med å fly fra Kina til Uganda tre ganger før han klarte å få tak i sitt vitnemål. Det bør være helt unødvendig i vår digitale verden».

  Etter piloteringen av løsningen i Uganda har Diwala skaffet seg mange og varierte kunder og partnere som spenner fra universiteter og skoler til mentorprogrammet Project Girls for Girls som tilbys i fem afrikanske land, Cyber Security Akademi, en innovasjonslab med akselerator, The MTN Youth Skilling Program og mange flere. Diwala har fått utmerkelser og blitt lagt merke til i den norske startup-verdenen. Løsningen leveres nå i syv afrikanske land og Diwala har ambisjoner om å skalere løsningen på tvers av hele Afrika. Så langt har flere tusen brukere fått tilgang til sine vitnemål digitalt gjennom plattformen. Her er rett kopi alltid tilgjengelig og kan deles stolt i sosiale medier. Blokkjedeteknologien som benyttes i løsningen gir tillit hos både arbeidsgiver, kurs og utdanningsinstitusjoner, rekrutteringsfirmaer og de unge på vei inn i arbeidsmarkedet.

  Diwalas mål er å revolusjonere verifisering av data for det 21. århundre ved å muliggjøre enkel utstedelse og verifisering av digitale bevis for enkeltpersoner og selskaper. Deres visjon er å bygge en tillitsøkonomi som bidrar til å fremme digital inkludering, med dens muligheter, for alle borgere i verden. For å muliggjøre tilgang til informasjon, bygge tillit og optimalisere hvordan vi jobber sammen.