Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Med motorsykkel på fødestua

  Bilde av bygg i en landsby

  Mellom klokken syv på kvelden og fem på morgenen er det mørkt i det sørlige Afrika. Det er i dette tidsrommet over 70 prosent av fødslene finner sted. Tilgangen på elektrisitet er lav, og utenfor de største byene er mørket altoppslukende. Flere norske bedrifter har i partnerskap med FNs utviklingsprogram (UNDP) testet, levert og skalert solenergiløsninger til helsestasjoner på landsbygda i sørlige Afrika.

  Av: Eli Bleie Munkelien, leder av Innovasjon Norge Øst-Afrika og Vidar Ellingsen, leder for Visjon 2030.

  Du får ikke god helsehjelp uten tilgang på energi

  I Malawi har kun to prosent av befolkningen i rurale strøk tilgang på elektrisitet. I Zambia er tallet mellom fire og elleve prosent. Klinikker er ikke et unntak. Tilgang på elektrisitet og helse henger nøye sammen. De lokale helsestasjonene er viktige for vaksinering, informasjon om reproduktiv helse, reduksjon av barne- og mødredødelighet og for førstehjelp eller behandling. Vaksiner er avhengig av kjøling og behandling er avhengig av at helsepersonell ser.

  - Hvordan håndterte du fødsler på natten før du fikk tilgang på elektrisitet?, spurte vi sykepleier og lederen for en av helsestasjonene. - Jeg er så heldig at jeg har motorsykkel, så jeg trillet rett og slett sykkelen inn på fødestua og brukte frontlykten for å se, fortalte han.

  På andre klinikker har de benyttet andre metoder. - Vi pleide å be pasientene om å ta med seg stearinlys. Stearinlyset var nedbrent før vi var ferdige med stingene. Det var forferdelig vanskelig for oss, forteller Veronica Lungi som er jordmor og sykepleier ved Chikumbi Health Post i Zambia.

  Visjon2030

  I 2016 inngikk FNs utviklingsprogram (UNDP) et samarbeid med et konsortium bestående av norske selskaper med løsninger innen solenergi. Prosjektet ble hovedsakelig finansiert gjennom programmet Visjon2030, med delfinansiering gjennom Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge og UNDPs program for elektrifisering av helsetjenester gjennom fornybar energi, Solar4Health.  

  Piloteringen i 2016 ga gode resultater og prosjektet “Piloting Demand Driven Community Electrification and Digitalization Beyond the Grid” ble skalert opp i 2017. Det har bidratt til elektrifisering av mer enn 1000 helseinstitusjoner bare i Zambia. For både W. Giertsen Energy, Differ og Eltek har finansiering av testing av utstyr, og tilpasning av kapasitet i forhold til faktisk energibehov vært utslagsgivende for mulighet til kommersialisering og skalering.

  Mye å lære

  Det kan virke enkelt å installere et solcellepanel på taket av en helseklinikk – og vipps så har de tilgang til elektrisitet. Men slik er det ikke, noe mange tidligere installasjoner av solcellepaneler og tilkoblinger til elektrisitetsnettet vitner om. Mange klinikker har fortsatt ikke tilgang til strøm. Strømnettet er preget av dårlig vedlikehold, og så og si hver gang det regner går strømmen. Jo mer ruralt, jo lenger tid tar det før reparasjon blir gjennomført. Det gjelder også solcellepanelene. De er ofte gitt i gave uten avtaler om opplæring, drift, vedlikehold eller reklamasjon. Gleden har dermed vært kortvarig.

  For W. Giertsen Energy har prosjektet gitt viktig lærdom. Kumasi Lapponi, som er Senior Business Development Analyst ved W. Giertsen Energy i Nairobi, forteller at de hadde som mål å maksimere energiproduksjon og lagring av energi slik at helsestasjonene kunne fungere optimalt uten å være tilknyttet strømnettet. Underveis i prosjektet ble målet endret til at alt kritisk utstyr skulle ha tilstrekkelig tilgang på elektrisitet hele døgnet. Gjennom samarbeid med lokale partnere har de lært mye om hvordan brukerne håndterer vedlikehold og hvordan de oppnår best balanse mellom å introdusere state of the art tekniske løsninger og installasjoner som er lette å operere og forstå.​

  W. Giertsen Energy har derfor brukt mye tid og ressurser på å lære opp brukere og bidratt med back-up support. Et viktig læringspunkt er at det er et tydelig behov for inkludere også vedlikehold og støttefunksjoner som en viktig og naturlig del av fremtidige anbudsutlysninger og avtaler med FN. Alle parter vil tjene på at dette inkluderes, og ikke minst vil norske og andre lands bistandspenger redusere risikoen for at tekniske installasjoner blir stående uvirksomme og bidra til kortvarig glede for brukere av helseinstitusjonene.

  Eltek og Bright Products sørger for lys i områder av verden hvor elektrisitet er en mangelvare. 

   

  Både Differ Community Power og Eltek har oppnådd rammeavtaler med FN-organisasjoner som følge av pilotprosjektet finansiert gjennom Visjon2030 og har gjennomført større leveranser i Malawi. Eltek har allerede levert installasjoner til over hundre helsestasjoner i Malawi, og har fortsatt med leveranser til Uganda. De jobber også med å levere fornybar energiløsninger for UNDPs landkontor i Myanmar.

  Differ Community Power har installert 20 av sine løsninger på oppdrag fra UNICEF i Malawi og vil ha 30 til på plass innen utgangen av året. I tillegg installeres 15 solcelleanlegg i Kenya. I Zambia har 40 helseklinikker og 20 skoler fått installert tilsvarende. Her følges forbruk og produksjon i sanntid, og per nå er alle, bortsett fra ett anlegg, fult operative og fungerer godt. For Differ Community Power har testfasen finansiert av Visjon2030 også ført til en ny avtale med UNICEF Malawi på elektrifisering, i tillegg til en rammeavtale som kan brukes av hele FN-systemet for innkjøp av solcelleanlegg for skoler og helseklinikker. Det skaper ikke bare fornybar energi og bedre helse, men også lokale arbeidsplasser. At prosjektet bidrar med salg for de norske selskapene er helt avgjørende for videre satsing mot dette markedet.

  W. Giertsen Energy har basert på erfaringene fra piloten med Visjon 2030 i Zambia fortsatt med produktutvikling og innovasjon av sine fornybar energiløsninger. De har oppnådd flere leveranser til FN- og frivillige organisasjoner, samt til landbruk og fiskeindustri i Øst-Afrika. Giertsen er også partner med selskapet Bright Products som leverer solcellelamper til FN og utviklingsmarkedet. Her har de så langt solgt mer enn 2,5 millioner lamper, og flere enn 13 millioner personer i utviklingsland har fått forbedret tilgang til energi.

  Effekten av solenergi

  - Med stabil tilgang på elektrisitet vet vi at vaksinene våre er effektive og trygge, forteller Noomy Nthele, sykepleier og leder av Chongwe District Hospital i Zambia. - Solenergi har helt forbedret kvaliteten på helsetjenestene og sikret tilgang på effektiv og trygg helsetjenester 24 timer om dagen og syv dager i uken, uttaler Saleban Omar, Senior Regional Programme Advisor, HIV, Health and Development Team for UNDPs regionale servicesenter for Afrika.

  Det er en viktig, krevende og spennende skaleringsfase som nå står for tur for norske selskaper som satser på fornybar energiløsninger til det humanitære- og utviklingsmarkedet.