Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nøkkelen til helsetjenester - forsikring som tiltak mot fattigdom

   DDFinance
  DDFinance

  36 prosent av kenyanerne og omtrent 50 prosent av Nairobis fem millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensen.

  Av: Eli Bleie Munkelien, leder av Innovasjon Norge Øst-Afrika, Vidar Ellingsen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge og Gunn Wenche Andersgaard, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

  Mange husholdninger i det uformelle arbeidsmarkedet lever fra hånd til munn. Mangel på gratis helsehjelp får store konsekvenser når disse blir rammet av sykdom. For fattige kvinner medfører det å bli gravid en risiko for helse og ekstra økonomiske utgifter. FN anslår at 66 prosent føder uten profesjonell helsehjelp i Kenya og rapporterer at landet har et av verdens høyeste tall for mødredødelighet. Hver dag dør mer enn 20 kenyanske kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Tilgang til helsetjenester er også kostbart for resten av Kenyas befolkning. Men et viktig skille mellom de fattigste og resten av befolkningen er tilgang til forsikringsløsninger. I Kenya har bare de tre prosentene øverst i pyramiden privat helseforsikring. Hvordan kan man tilby forsikringstjenester til de aller fattigste som er tilpasset det afrikanske markedet og kulturen?

  DDFinance AS er et norsk-kenyansk selskap med ambisjon om å tilby denne typen forsikringstjenester og bedriften mottok i 2019 støtte fra Innovasjon Norge gjennom Norad programmet Visjon 2030. Målet med prosjektet er å teste og utvikle forretningsprosesser, den teknologiske løsningen og produktet «Life- and Hospital Cash».

  Uformelle tillitsbaserte grupper er nøkkelen til rimelig helseforsikring

  I de fleste afrikanske land er kollektivisme et sterkt kulturelt kjennetegn. Lokalsamfunnet leverer ofte tjenester som i Norge tilbys av myndighetene. Kulturen er basert på tillit og organisering gjennom uformelle grupper. Forretningsmodellen til DDFinance bygger videre på dette og tilbyr låne -og sparegrupper en kombinert liv- og helseforsikring. Kundetallet øker raskt og selskapet DDFinance har allerede blitt et kjent og velrenommert navn både i slummen i Nairobi og i flere rurale områder i Kenya.

  DDFinance tilbyr ett års digital forsikring via mobil som koster mellom 1 og 15 USD. Løsningen reduserer den konstante frykten for å bli syk. Ved sykdom sender kunden sitt forsikringskrav gjennom mobilen. En melding går ut til gruppen som poliseeier er medlem av. Fem av medlemmene må så bekrefte via sin mobil at kravet er berettiget, og innen kort tid utbetales forsikringen via M-pesa som fungerer som Vipps.

  Når man blir syk i slummen

  Innovasjon Norge møtte Esther, en av DDFinance sine teamledere. Hun delte sin historie fra en tøff tid hvor hun mistet ektemannen og en av sønnene sine. Uten utbetaling fra forsikringen gjennom DDFinance hadde det ikke vært mulig for Esther å betale medisiner og sykehusopphold. I tillegg fikk hun dekket kostnader til begravelsene og hadde dermed nødvendige midler til å komme seg videre i livet.

  Esther forteller sin historie.

  Skalering av løsningen

  DDFinance har i dag mer enn 13.500 medlemmer som har mottatt opplæring og er registrerte på selskapets plattform. 8.640 poliser er solgt og 122 forsikringskrav er utbetalt. Et stort antall av disse er knyttet til fødsler på sykehus og behandling av malaria.

  Et viktig spørsmål er hvordan forretningsmodellen kan utvikles og løsningen skaleres. Verdensbanken estimerer at det er over 700 millioner som lever under ekstrem fattigdom og halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara. DDFinance vil nå ut til de mange millionene som har behov for tilgang til helseforsikring i Afrika. De jobber med etablering og utvikling av flere distribusjonspartnere, når tjenesten og modellen er testet og effekten dokumentert er tiden inne for skalering!