Humanitær innovasjon

 Maiken Thonke / UN Women
Maiken Thonke / UN Women

Det humanitære innovasjonsprogrammet legger til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe mennesker utsatt for humanitære kriser på en bedre og mer effektiv måte.

Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer lenger og rammer flere mennesker enn før. Gapet mellom behovene og ressursene som er tilgjengelig blir større, og for å hjelpe flere trenger vi nye løsninger.
Gjennom det humanitære innovasjonsprogrammet ønsker vi å finne løsningner på humanitære utfordinger gjennom utvikling og skalering av innovative løsninger.

Programmet består av to deler: en innovasjonslab med fokus på tidlig fase innovasjon, og et skaleringsprogram.

Hva er humanitær innovasjon?

Vi mener at nye teknologier som blockchain, finansiell teknologi, kunstig intelligense og internet of things er del av løsningen. For å bruke disse teknologiene i humanitære situasjoner er innovative partnerskap mellom humanitære organisasjoner og privat sektor avgjørende. Organisasjonene kjenner til behovene, mens privat sektor har teknisk kunnskap og ekspertise.

Hvem passer programmet for?

Humanitære organisasjoner som tar initiativ til å utvikle nye løsninger i samarbeid med relevante bedrifter.

Dette tilbyr vi

  • Rådgivning
  • Finansiering 


Følg oss på Twitter @HIPnorway

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss