World Winter Sports EXPO - Beijing, China

/contentassets/172dad9286384c7c8238fe4ec46a4b6c/sogndal--sverre-hjornevik.jpg?width=1168
Foto: @Sverre Hjørnevik, Sogndal

Informasjon

Beijing China China National Convention Center (CNCC), Beijing No.7 Tianchen East Road, Olympic Green, Chaoyang District, Beijing Påmeldingsfrist: 2019-05-06 12.00 Kontakt: Lin Li ; Liv Inger Tønjum 04.09.2019 10.00.00 07.09.2019 16.00.00 Europe/Oslo World Winter Sports EXPO - Beijing, China China National Convention Center (CNCC), Beijing No.7 Tianchen East Road, Olympic Green, Chaoyang District, Beijing Lin Li ; Liv Inger Tønjum Liv.Inger.Tonjum@innovasjonnorge.no; lin.li@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

World Winter Sports Expo - Beijing, 4.-7.September 2019

Kina søker internasjonal ekspertise og Norge som vinteridrettsnasjon har mye å bidra med!

I 2022 blir det Vinter OL i Beijing.

Kina har store ambisjoner om å utvikle seg som vinteridrettsnasjon. Målet er å engasjere 300 millioner kinesere. Det skal satses stort både på bredde og topp. Det kinesiske vintersportsmarkedet viser 20% årlig vekst og Kinas vintersportsindustri forventes å nå 600 milliarder RMB i 2020, 1000 milliarder RMB i 2025

World Winter Sports (Beijing) Expo - Kinas største vintersportsmesse

WWSE er den viktigste nasjonale messen for Kinas vintersportssatsning, arrangert i samarbeid med Beijing Olympic City Development Association og Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, Chinese Olympic Committee og All-China Sports Federation. Messen profilerer hele verdikjeden med hovedfokus på utstyr, anlegg, turisme, trening og kompetanseutvikling.

I 2018 var alle ledende vintersportsnasjoner på plass. Messen hadde meget høy mediedekning (550 media aktører både nasjonal og utenlandsk), profilering av over 530 brands og 153 000 besøkende.

Norsk paviljong

Innovasjon Norge er invitert som utstiller for en nasjonal paviljong (153 m2) og vil tilrettelegge for at Norge som vintersportsnasjon skal få vist seg frem.
Paviljongen vil bygge på konseptet «Norway - Pioneering Winter Sports». Konseptet profilerer Norge som skinasjon og fremhever vår verdensledende posisjon som vinteridrettsnasjon. Deltagere vil få presentere sine produkter og tjenester både i paviljongen og gjennom messe- og paviljongarrangementer. Paviljongen er en viktig møteplass i dialog med kinesiske myndigheter, relevante næringsliv, interersseorganisasjoner og media.

Dette kan vi tilby

Innovasjon Norge tilbyr deltakelse på to nivå:
1. Utstiller på den norske paviljongen og deltaker i den norske delegasjonen
2. Deltaker i den norske delegasjonen

Ustiller på Norsk paviljong

Paviljongen vil ha et åpent fellesområde med stor skjerm og mulighet for arrangementer og møtevirksomhet. I tillegg vil hver bedrift ha sitt eget felt med bord, stoler og mulighet for profilering.
Prisen for utstiller er ca NOK 30.000-40.000 per bedrift avhengig av antall utstillere. Pga. begrenset areal må bedrifter som ønsker å ha ekstra utstyr (skjerm, stativ/hyller, profileringsvegg etc) på fellesstand, melde fra til Innovasjon Norge på forhånd.

 

Påmeldingsfirst: 06.mai

Prisen vil dekke:

 • Paviljong-/fellesstandleie
 • Fellesstand teknisk konsept
 • Fellesprofilering og PR arbeid
 • Benyttelse av fellesområde til egen profilering og B2B møter
 • Tilrettelegging for B2B møter basert på innspill fra utstiller
 • Velkomstmøte med orientering fra Innovasjon Norge og innblikk i vintersportsmarkedet i Kina
 • Deltakelse i paviljong-program for profilering til kinesisk media og besøkende kinesiske delegasjoner
 • Deltakelse og profilering under Norway-China Winter Sports Dialogue Seminar
 • Middag med alle deltagere i den norske delegasjonen
 • Tolketjenester på paviljong
 • Mottagelse i den norske ambassaden med utvalgte gjester
 • Administrasjon og prosjektledelse
 • Adgangspass for utstillere
 • Felles transport t/f hotell og Convention Center
 • Informasjonsmøte blir avholdt i Oslo i mai for påmeldte deltagere.

Deltaker i den norske delegasjon
Messen er et godt utgangspunkt for å få bedre innsikt i det kinesiske vintersport- og idretts-landskap. Deltakelse i den norske delegasjonen er relevant for bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta for å besøke messen, oppdatere sin innsikt om markedet, samt bygge sitt nettverk. Deltakelse i delegasjonen koster kr 7000,- per person.

Påmeldingsfirst: 15.juni
Prisen vil dekke:

 • Velkomstmøte med orientering fra Innovasjon Norge og innblikk i vintersportsmarkedet i Kina
 • Deltakelse i Norway-China Winter Sports Dialogue Seminar
 • Middag med alle deltakere i den norske delegasjonen
 • Mottagelse i den norske ambassaden med utvalgte gjester
 • Adgangspass til World Winter Sports Expo; utstillingsområder og Winter Sports Forums
 • Felles transport t/f hotell og Convention Center

Hotell, reise, ekstra utstyr på standen og frakt av eget utstyr for egen regning. NB! Innovasjon Norge forhandler gunstig pris for hotell i Beijing for alle norske deltagere.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.