• EN
 • Logg inn
 • IWA World Water Congress 2022

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjon Norge, IWA Norge og Vannklyngen inviterer norske bedrifter og organisasjoner til å delta på norsk fellesstand under IWA 2022. 

  Den norske standen er en del av en stor nordisk satsning under årets kongress som er støttet av Nordic Innovation. Vi søker nå etter relevante bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta på den norske fellespaviljongen og vise frem det beste og mest innovative Norge har å by på innen vannbransjen.

  Om IWA

  Verdenskongressen er en unik mulighet for den norske vannbransjen til å styrke og markere seg og til å bygge bånd til andre land. Internasjonale plattformer som IWA er en viktig døråpner for å etablere internasjonale samarbeids- prosjekter, samt kunnskapsdeling.
  IWA-kongressen er også verdens største vannfaglige konferanse med over 10 000 deltakere. Målet med kongressen er å bygge bro mellom forskning, teknologileverandører og de som leverer og benytter de viktige vanntjenestene. Under siste verdenskongress i Tokyo var det 17 parallelle sesjoner, 38 workshops, 10 key-note presentasjoner og business seminarer. Tema som bærekraftige byer og digitalisering har et spesielt fokus under verdenskongressen i 2022.

  Web: https://worldwatercongress.org/

  Norsk Paviljong under merkevaren Norge

  Norske løsninger og produkter assosieres i stor grad med kvalitet og dette er en stor fordel når en stiller ut på messe i utlandet. At norske bedrifter blir mer eksportorienterte utgjør et viktig bidrag til den grønne omstillingen som norsk næringsliv skal gjennom i årene fremover. Å stille ut på IWA World Water Congress & Exhibition som partnerland i den nordiske paviljongen under «Merkevaren Norge» er en god anledning for norsk vannbransje til å profilere seg og sine løsninger overfor globale og ikke minst andre nordiske beslutningstakere. Det legges likevel vekt på å få fram hver bedrifts og prosjekts egenart som en del av utstillingen.

  Den norske paviljongen plasseres sentralt i hall C som en del av det nordiske området. Som partnerland i den nordiske paviljongen profileres Norge i alt av messens eksterne kommunikasjon. Dette er en spennende mulighet for norske bedrifter til å vise frem hva de har å by på for et internasjonalt bransjepublikum. Til messen kommer beslutningstakere fra hele bransjespekteret.

  Profileringsalternativer:

  1) Bedriftsstand – Stor
  Egen «booth» stand (9 kvm +) med meget bra eksponering. Inkluderer bakvegger for grafisk profilering (mål avhengig av størrelse på stand). Montering av grafikk er inkludert, men ikke grafisk bistand til produksjon av printfiler. Møbel og utstyrspakke (låsbar infodisk, bord, stoler, belysning og strøm)

  Pris: 7 000 - 7 500 NOK pr kvm


  2) Bedriftsstand – Liten
  Egen bedriftsstand med god eksponering. Inkluderer bakvegg for poster/logo og/eller skjerm. Montering av grafikk er inkludert, men ikke grafisk bistand til produksjon av printfiler. Lite bord, 2 barstoler, belysning og strøm. Egne Roll-ups er ikke tillatt.

  Pris: 45 000 – 50 000 NOK

  3) Partner/Logoprofilering
  Partner-/Logoeksponering på paviljong. Inkluderer looping presentasjon på felles skjerm (teknologi/løsninger). Felles møtebord/stoler. Egne Roll-ups er ikke tillatt.

  Pris: 10 000 – 12 500 NOK

  Inkludert i alle alternativene:

  • Felles møte-/loungeområde m/servering
  • Felles lager
  • Dedikert Wi-Fi
  • Side-Events / Drinks Reception på paviljong
  • Bistand til publisering av grønne løsninger på The Explorer
  • Digital markedskampanje, PR/presse og kommunikasjon ifbm m/messedeltakelse

   

  København

  Tid:

  Sted:Bella Center

  Frist:10 des 2021

  Kontakt:Thomas Bjerkmann

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.