Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk

  Kongehuset, Statsminister og regjeringsmedlemmer er døråpnere ute i verden.

  Næringlivsdelegasjoner er et strategisk virkemiddel for økt samhandling, vekst, internasjonalisering og eksport, hvor vi sammen posisjonerer Norge som en ​pioner innen bærekraftig utvikling.

   

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er Innovasjon Norge ansvarlig for næringslivsdelegasjoner som følger norske statsbesøk og offisielle besøk i utlandet.

  Vi skal ha en helhetlig strategisk innretning – på tvers av politikk, næring og kultur. Øke norsk næringslivs konkurranseevne i internasjonale markeder ved å synliggjøre norsk kompetanse, teknologi, innovasjon, investeringer og enkeltbedrifters muligheter i vertslandet.  

  Vi skal posisjonere Norge og norsk næringsliv gjennom strategisk bruk og uttak av merkevaren Norge.

  Kontaktperson

  • Foto: Tom Hansen
   Foto: Tom Hansen