• EN
 • Logg inn
 • Næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk

  Kongehuset, statsminister og regjeringsmedlemmer er døråpnere ute i verden. Næringlivsdelegasjoner er et strategisk virkemiddel for økt samhandling, vekst, internasjonalisering og eksport, hvor vi sammen posisjonerer Norge som en ​pioner innen bærekraftig utvikling.

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er Innovasjon Norge ansvarlig for næringslivsdelegasjoner som følger norske statsbesøk og offisielle besøk i utlandet.

  Vi skal ha en helhetlig strategisk innretning på tvers av politikk, næring og kultur, og øke norsk næringslivs konkurranseevne i internasjonale markeder. Dette gjør vi ved å synliggjøre norsk kompetanse, teknologi, innovasjon, investeringer og enkeltbedrifters muligheter i vertslandet.  

  Vi skal posisjonere Norge og norsk næringsliv gjennom strategisk bruk og uttak av merkevaren Norge.

  Verdien for norske bedrifter

  En næringslivsdelegasjon kan gjennomføres digitalt, fysisk eller hybrid og inneholder som oftest: 

  • Verdifull markedsinnsikt, kulturell kjennskap og forståelse.
  • En mulighet for norske bedrifter til å møte relevante forretningspartnere i besøkslandet.
  • Et spennende fagprogram tilpasset besøkslandet.
  • Åpningsarrangementseminar, bedriftsbesøk, mottagelsernettverks-arrangement og matchmaking.
  • Synliggjøring i norske og utenlandske medier​.
  • Eksponering gjennom The Explorer ​og sosiale mediekanaler.


  Bilder fra tidligere delegasjoner

  Kommende delegasjoner:

  Sverige. Besøket er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

  Kontaktperson

  • Foto: Tom Hansen
   Foto: Tom Hansen