Statsministerbesøk med ledsagende næringslivsdelegasjon til Norge fra Vietnam

Informasjon

Høvik DNV GL, Veritasveien 1, 1322 Høvik Norway Kontakt: Anja Fallan Gustavsen Gratis å delta 24.05.2019 08.00.00 24.05.2019 12.30.00 Europe/Oslo Statsministerbesøk med ledsagende næringslivsdelegasjon til Norge fra Vietnam DNV GL, Veritasveien 1, 1322 Høvik Norway Anja Fallan Gustavsen Anja.Fallan.Gustavsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

I anledning statsministerbesøk med ledsagende næringslivsdelegasjon fra Vietnam inviterer Innovasjon Norge (IN) i samarbeid med Vietnam Chamber of Commerce and industry (VCCI) til et næringslivsseminar.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Statsminister Phuc vil begge holde innlegg under næringslivsseminaret. Det vil total delta 125 deltakerne fra Vietnam som inkluderer viktige vietnamesiske internasjonale bedrifter, investorer og myndigheter. Spesielt innen sektorene energi & miljø, maritim og marin vil Norske selskaper ha god nytte av å delta under dette Business Forumet.

Statsminister Nguyen Xuan Phuc er svært opptatt av å informere utvalgte land om Vietnam’s økonomiske utvikling, som de siste 20 årene har hatt en gjennomsnittlig BNP utvikling på 6,5%. I 2018 var GDP-veksten 7%. Han ser at mer samarbeid med Norge, og mer anskaffelse av norsk avansert utstyr vil gi vietnamesisk industri konkurransefortrinn og grunnlag for innovativ utvikling som vil bringe Vietnam framover som industrinasjon. Dette budskapet vil han utdype nærmere i sint tale til dere den 24. mai.

Vietnam har i 2012 oppnådd status som mellominntektsland i henhold til FN’s kriterier, og har siden utviklet seg til å bli ett av verdens mest attraktive land for lokal produksjon. Dette medfører at stadig flere internasjonale bedrifter velger Vietnam som produksjonssted, enten istedenfor Kina, eller som supplement/alternativ til Kina.

Dette næringslivsseminar er absolutt verd å delta for alle med interesse for Vietnam.

Seminaret er fullbokket og påmeldingen er nå stengt. 

+ Program

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.