• EN
 • Logg inn
 • Merkevarebygging for havnæringer

   Foto: Hurtigruten
  Foto: Hurtigruten

  Dette er en workshop for bedrifter innen havnæringen, og kan være starten på en prosess for å jobbe med egen merkevare og posisjon. Du får også innsikt i hvordan dere kan bygge på og få gevinst fra verdier i nasjonal merkevare.

  Norske havbedrifter er blant verdens beste, men selv ikke verdens beste produkter selger seg selv. Skal du selge, må kundene kjenne deg. De må rett og slett forstå hva du har å tilby og hvorfor dette er relevant for dem. Vi kaller dette for posisjonering, og her kan de fleste norske bedrifter bli bedre.

  Innovasjon Norges globale nullpunktsmåling viser at Norge er kjent ute i verden som en verdensledende nisjeaktør som leverer teknologisk svært avanserte produkter. Å kjøpe norsk er synonymt med state-of-the-art og prototyper, ikke store serier og skalaproduksjon.

  Vi nordmenn blir sett på som profesjonelle, løsningsorienterte og til å stole på. Våre bedrifter er flate og lyttende, og arbeidstakerne er høyt utdannet og svært kompetente. Men vi blir også sett på som svært produktorienterte, med lav kundeorientering. Markedsføring, kommunikasjon og relasjonsbygging er ikke norske paradegrener. Det må vi gjøre noe med!

  Norges posisjon som en verdensledende havnasjon er nemlig ikke naturgitt. Den globale konkurransen om markedsandeler er knallhard, og vil bli tøffere. Det som er godt nok i dag vil ikke være bra nok i morgen. I fremtiden vil ikke produkter og tjenester selge seg selv bare fordi de har god kvalitet. Til det er den globale konkurransen for hard og produksjonskapasiteten for høy.  

  Morgendagen vil tilhøre de bedriftene som har øret tett til markedet, og som forstår markedstrender og kundebehov. Produkt- og tjenesteinnovasjon vil ikke lenger dreie seg om å utvikle noe «bedre», men om å løse problemer i samarbeid med nåværende eller nye kunder.

  Da må du stille deg spørsmålet om hva din bedrift skal være kjent for. Hvordan skal du posisjonere deg i markedet? Hvilke konkurransefordeler vil dette gi deg?  Hvordan kan du vinne nye kontrakter og markedsandeler?

  Hvilke bedrifter kan delta?

  I utgangspunktet retter tilbudet seg til bedrifter innen havnæringer. Avhengig av kapasitet kan tilbudet også gjelde bedrifter fra andre næringer.

  Hva får din bedrift?  

  • starten på en prosess for å jobbe med egen merkevare og posisjon
  • innsikt i hvordan dere kan bygge på og kapitalisere på verdier i nasjonal merkevare
  • gjøre dere til bedre bestillere og kjøpere av kompetansetjenester for å bygge merkevare

  Hvordan foregår dette?

  Workshop 3-4 timer med deltakere fra bedriften
  Meld din interesse til innovasjonsrådgiver, eller din kundeansvarlige i Innovasjon Norge.