Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth - Landbruksteknologi i Spania

  En grønnsaksbonde står midt blant de grønne vekstene
  Foto: Getty Images

  Spania er den fjerde største eksportøren av landbruksprodukter i Europa og den syvende i verden. Landet har posisjonert seg som en sterk nasjon innen landsbruksteknologi, med et blomstrende økosystem og stor teknologisk soliditet. I dette programmet tilbyr vi ekspertise og nettverk som kan legge til rette for kontrakter i Spania.

  English version: Global Growth - Agritech Spain

  Den spanske landbruksindustrien fokuserer på et mer effektivt og bærekraftig landbrukssystem på tvers av hele verdikjeden, og vi ser betydelige markedsmuligheter for norske agritech-selskaper som tilbyr høyere produktivitet gjennom mer bærekraftige og effektivitet løsninger.

  På vegne av Team Norway Spania inviterer vi deg til å delta i Global Growth-programmet for den spanske agritech-sektoren. Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Norges kompetanseprogram for etablerte bedrifter som ønsker internasjonal vekst.

  Hvem bør søke?

  Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det spanske agritech-markedet som har

  • et høyt ambisjonsnivå
  • en eksportstrategi som er godkjent av styret
  • tilstrekkelig finansiell kapasitet
  • ressurser og evne til å oppskalere

  Programmet vil dekke områdene med de mest interessante mulighetene.

  Hva får du?

  Ved å utnytte hele Team Norways nettverk og kapasitet vil vi

  • følge deltakerbedriftene hele veien ut i markedet
  • legge til rette for arbeid med eksportstrategi
  • knytte kontakt med relevante internasjonale, spanske og norske kunder og partnere
  • legge til rette for nettverksbygging med interessenter som næringsklynger, regionale og regulatoriske myndigheter, de viktigste agritech-kooperativene og andre institusjoner
  • tilby pitchetrening, konsulenttjenester og regelmessige Teams-møter med markedsoppdateringer

  Etter programmet vil du

  • forstå muligheter og utfordringer i markedet
  • være bedre rustet til å bygge de ferdighetene som er nødvendige for å jobbe effektivt i Spanias agritech-sektor
  • sikre konkurranseevne på det spanske markedet

  Tidslinje

  Søknadsfristen er 7. mars 2023

  18. april: Start av kick-off

  Oktober/begynnelsen av november: Tentativ sluttdato

  Planlagte aktiviteter

  Basert på identifiserte behov i det spanske agritech-markedet består programmet av forberedende kurs i Norge og samlinger i Spania der vi planlegger møter med nøkkelaktører i den spanske landbruksteknologi-industrien. 

  1. Kick-off workshop i Norge: Bli kjent med hverandre, definisjon av fokusområde og temaer, behov og forventninger. Introduksjon til det spanske agritech-markedet - anbud, aktører, behov og erfaringer - og spansk forretningskultur. Pitch coaching økter. 

  2. Forberedelsessamling (online): forberedelse til det første markedsbesøket. 

  3. Første markedsbesøk: workshops og B2B-møter med nøkkelaktører i bransjen. 

  4. Samling i Norge: Debrief og oppfølging etter første markedsbesøk, og forberedelse til andre markedsbesøk. 

  5. Andre markedsbesøk: workshops og B2B-møter med nøkkelaktører i bransjen. 

  6. Avsluttende samling i Norge: oppfølging etter andre markedsbesøk og debrief om programmet og veien videre. 

  Markedsbesøkene vil finne sted i relevante byer eller områder for spansk agritech-industri, men vær oppmerksom på at kundegruppen eller kunderepresentantene som skal møtes, vil bli bestemt basert på de deltakende bedriftenes løsninger og behov. 

  Programmet vil utformes i samarbeid mellom Innovasjon Norge og deltakerbedriftene basert på bedriftenes profil og behov. Vi vil videre avgrense programmet til et spesifikt markedssegment basert på registrert interesse. 

  Deltakeravgift

  SMB: NOK 30 000

  Store bedrifter: NOK 60 000

  Spørsmål? Ta kontakt med:

  Meld interesse

  Programmet er i gang, og fristen for å melde interesse er ute.