• EN
 • Logg inn
 • Global Growth - posisjonering Kina 2022

   Getty Images
  Getty Images

  Vinternasjonen Norge har et konkurransefortrinn når Kina forbereder seg til OL i 2022. Arrangørlandet skal bruke 1200 milliarder norske kroner på vintersport og folkehelse frem til 2025. Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter med i et eksportprogram for å utforske disse unike mulighetene. 

  Endringer på grunn av korona

  Koronapandemien fører til at planer knyttet til samlinger og andre aktiviteter i Global Growth utsettes og endres. Prosjektledere i Innovasjon Norge vil holde dere orientert om status og tilgjengeliggjøre ulike nettbaserte alternativer etter hvert. Pass på hverandre mens vi venter på en friskmeldt verden.

   

  Kina bruker OL som et strategisk verktøy for å bedre landets levesett og økonomiske utvikling, og flere markedssegmenter har vist 20 prosent årlig vekst de siste årene. Den nasjonale satsningen i kombinasjon med en raskt voksende middelklasse, betyr at samfunnet er i endring. De søker en sunnere og mer bærekraftig livsstil der sport og fritidsaktiviteter blir en viktig del av hverdagen. 

  Markedet søker etter de beste løsningene, for både topp og bredde, relatert til vintersport så vel som til andre sportsaktiviteter. Det pågår også en sterk utvikling av fjellregioner og urbane områder for å tilrettelegge for bedre folkehelse. Kina utbredte bruk av mobil-/internettbaserte løsninger skaper gode muligheter for produktutvikling og nye bruksflater.

  Norsk næringsliv kan ta en posisjon og utnytte de mulighetene som åpner seg med OL i Beijing. Norge er anerkjent i Kina innen vinteridrett, og Merkevaren Norge relatert til vintersport vil være en katalysator for norsk næringsliv. 

  For 2020 setter vi fokus på følgende sektorer:

   

   

  Hva kan du forvente 

  Dette programmet skal bidra til en raskere realisering av bedriftens internasjonale ambisjoner. Du får relevante kontaktflater, markedsinnsikt og analyseverktøy. Formålet er å redusere risiko ved å skape en tryggere og forenklet vei til marked.  

  Innovasjon Norge har en treårig satsning der vi arbeider strategisk med å bygge en nasjonal posisjon og hjelpe norske bedrifter inn i Kina. Kommunikasjon med media og ulike arrangement i Kina, vil gjøre Norge og norske bedrifter mer synlig.

  Hvem kan delta

  Programmet er relevant for bedrifter som har anerkjente løsninger på markedet innenfor ovennevnte sektorer og som ønsker å vokse internasjonalt.

  Programmet inkluderer 

  • Foredrag, on-line workshops og individuelle møter for utvikling av din eksportstrategi
  • Introduksjon til strategisk forretningsmodellering og pitchtrening
  • Fokus på markedstrender og -muligheter
  • Informasjon om juridiske forhold og varemerkebeskyttelse
  • Informasjon om forretningsetablering, eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • Oversikt over konkurransesituasjon, markedskanaler og mulige samarbeidspartnere
  • Innsikt i kinesiske sosiale medier og e-handel
  • Innspill om brandbygging og markedsføring mot det kinesiske markedet
  • Nettverk med andre deltakende bedrifter og deling av erfaringer

  Praktisk informasjon 

  Programmet løper over en periode på seks måneder og består av fire digitale samlinger. I tillegg til samlingene må det påregnes noe tid til forberedelser og oppfølging.

  Deltakelsesavgift: 5 000 norske kroner per selskap.

  Frist for å melde din interesse: 13. mai 2020

   

   

  Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din rådgiver eller: