• EN
 • Logg inn
 • Global Growth - posisjonering Kina 2022

   Getty Images
  Getty Images

  Vinternasjonen Norge har et konkurransefortrinn når Kina forbereder seg til OL i 2022. Arrangørlandet skal bruke 1200 milliarder norske kroner på vintersport og folkehelse frem til 2025. Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter med i et eksportprogram for å utforske disse unike mulighetene. 

   

  Kina bruker OL som et strategisk verktøy for å bedre landets levesett og økonomiske utvikling, og flere markedssegmenter har vist 20 prosent årlig vekst de siste årene. Den nasjonale satsningen i kombinasjon med en raskt voksende middelklasse, betyr at samfunnet er i endring. De søker en sunnere og mer bærekraftig livsstil der sport og fritidsaktiviteter blir en viktig del av hverdagen. 

  Markedet søker etter de beste løsningene, for både topp og bredde, relatert til vintersport så vel som til andre sportsaktiviteter. Det pågår også en sterk utvikling av fjellregioner og urbane områder for å tilrettelegge for bedre folkehelse. Kina utbredte bruk av mobil-/internettbaserte løsninger skaper gode muligheter for produktutvikling og nye bruksflater.

  Norsk næringsliv kan ta en posisjon og utnytte de mulighetene som åpner seg med OL i Beijing. Norge er anerkjent i Kina innen vinteridrett, og Merkevaren Norge relatert til vintersport vil være en katalysator for norsk næringsliv. 

  For 2020 setter vi fokus på følgende sektorer:

   

   

  Hva kan du forvente 

  Dette programmet skal bidra til en raskere realisering av bedriftens internasjonale ambisjoner. Du får relevante kontaktflater, markedsinnsikt og analyseverktøy. Formålet er å redusere risiko ved å skape en tryggere og forenklet vei til marked.  

  Innovasjon Norge har en treårig satsning der vi arbeider strategisk med å bygge en nasjonal posisjon og hjelpe norske bedrifter inn i Kina. Kommunikasjon med media og ulike arrangement i Kina, vil gjøre Norge og norske bedrifter mer synlig.

  Hvem kan delta

  Programmet er relevant for bedrifter som har anerkjente løsninger på markedet innenfor ovennevnte sektorer og som ønsker å vokse internasjonalt.

  Programmet inkluderer 

  • Seminarer og workshops med eksperter for å hjelpe deg med å utvikle din eksportstrategi 
  • Strategisk forretningsmodellering og pitchtrening 
  • Markedstrender og -muligheter 
  • Innsikt i kinesiske sosiale medier og e-handel
  • Innspill om brandbygging og markedsføring mot det kinesiske markedet
  • Informasjon om juridiske forhold og varemerkebeskyttelse
  • Informasjon om forretningsetablering, eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • Introduksjon til markedskanaler og mulige samarbeidspartnere
  • B2B-møter med relevante representanter fra det kinesiske markedet
  • Nettverk med andre deltakende bedrifter og deling av erfaringer

  Praktisk informasjon 

  Programmet løper over en periode på seks måneder og består av tre samlinger inklusiv et markedsbesøk til Kina.

  Viktige datoer 

  21.april 2020: Frist for å melde interesse

  25.-26. mai 2020: Introduksjonsseminar i Norge. Markedsinnsikt, kultur, IPR/jus, import og tollbestemmelser, branding og pitching for å forberede reisen til Kina Det kan være mulig å delta gjennom webinar. 

  2.-7. sept 2020: Markedsbesøk til Beijing, tilknyttet World Winter Sports Expo (annet tidspunkt og messe i Kina kan bli valgt)  

  Ultimo sept 2020: Workshop med fokus på eksportstrategi og veien videre  

  I tillegg til samlingene må det påregnes noe tid til forberedelser og oppfølging.

  Deltakelsesavgift: 25 000 norske kroner per selskap eksklusiv reiseutgifter.

   

   

  Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din rådgiver eller: