• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Danmark - primærhelsetjenester

   Getty Images
  Getty Images

  Danske kommuner ser aktivt etter løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet, forbedre de ansattes arbeidsforhold og øke effektiviteten innen helsesektoren. Har din bedrift en løsning som kan styrke den danske primæromsorgen, hjemmepleien og e-helsesystemet? Da kan dette programmet være for deg!

   

  Utfordringene står i kø for det danske helsevesenet: En aldrende befolkning, økende antall pasienter med kroniske tilsander, behov for oppdaterte og avanserte teknologiske løsninger, krav til kvalitet og dokumenterbare resultater og begrenset tilgang på menneskelige ressurser.

  Mulighetsområder 

  • Hjemmehjelp og «assisted living»-løsninger som for eksempel medisinstyring og sensorteknologi
  • Telemedisin 
  • Løsninger for innbyggere med kognitiv svekkelse og demens 
  • Overvåking og behandling av kroniske sykdommer (diabetes, psykisk helse, hjertsykdom, kreft osv.) 
  • Digitalt støttet rehabilitering

  Hvem burde søke? 

  Innovasjon Norge samarbeider med Smart Care Cluster og Norway Health Tech, men oppfordrer bedrifter utenfor klyngene til å bli med også:

  • Bedrifter som leverer brukervennlige og kostnadseffektive løsninger til primærpleie-/hjemmepleiesektoren
  • Bedrifter med langsiktige ambisjoner, dedikasjon og ressurser til å vokse internasjonalt
  • Bedrifter som utforsker markedsmuligheter i Danmark
  • Bedrifter med relevante referansekunder eller forsøkspartnere
  • Bedrifter som kan skalere opp produksjonen eller levere varer etter forespørsel

  Hvorfor delta?

  • Får praktisk assistanse på go-to-market strategier
  • Får inngående kunnskap om den danske primærhelsetjenesten, hjemmetjenesten og e-helsemarkedet  
  • Får de nødvendige verktøyene og de lokale kontaktene for å komme inn på det danske markedet

  I løpet av programmet får du grundige markedspresentasjoner, besøke utvalgte bedrifter og organisasjoner, møte potensielle nøkkelkunder og/eller partnere, motta profesjonelle rådgivingstjenester rettet mot presentasjoner, pitching, strategiutvikling og sparring, samt kunnskapsdeling fra de andre deltakerne.  

  Program og tid - oppdatert pga covid-19

  • Fem sammenkomster og individuell sparring
  • Kick off samling: Fastsette ambisjoner, forventninger og hypoteser på foretrukket markedsstrategi, og identifisere behov og utfordringer for å lykkes, 5. og 6. desember 2019 - Gjennomført
  • Studie- og markedsinnsiktstur til Danmark, 20. -21. januar 2020 - Gjennomført
  • Samlinger og workshops med fokus på forretningsmodellering og markedsstrategier, februar/mars 2020 - Gjennomført
  • Markedsbesøk med møte om potensielle kunder og partnere, mars/april 2020 –Utsatt. Digitalt møte med danske kommuner og KL i juni 2020 - Gjennomført
  • Nytt: Samling 1. september 2020 med fokus på offentlige anskaffelser i Danmark og strategisk samarbeid – Gjennomført
  • Nytt: Individuell sparring november 2020 med individuell oppfølging og møter med relevante aktører i markedet januar-april 2021
  • Nytt: «Go to Market strategy workshop & experience sharing” er planlagt i juni 2021
  • Markedsbesøk med besøk til potensielle kunder og partnere foreløpig satt til høsten 2021
  • Konklusjoner og markedsplan for skalering i det danske markedet, nå utsatt til ca. en måned etter markedsbesøk, november 2021

  Mellom møtene er det viktig å bruke tid på å følge opp ledetråder, arbeide med forretningsmodellen din og utvikle din markedsstrategi for det danske markedet.  

  Deltakeravgift for SMB: 20 000 norske kroner per bedrift (ekskludert hotell-, mat-, og reiseutgifter)

   

  NSCC_Logo_RGB.jpg     NHT_NEGATIVE_300dpi-01.jpg

  Vil du vite mer? Vennligst kontakt: