• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Aquaculture Industry in Russia

  Russland vil øke konsumet av fisk, noe som gir muligheter for norske bedrifter. Foto: Evgeny Shevlyakov
  Russland vil øke konsumet av fisk, noe som gir muligheter for norske bedrifter.Foto: Evgeny Shevlyakov

  Akvakultur er en av de raskest voksende næringene i Russland, og den russiske regjeringen har satt ambisiøse mål for å øke fiskekonsumet. Dette gir store eksportmuligheter for norske bedrifter som leverer teknologi innen fiskeoppdrett.

  Bakgrunnsinformasjon

  Akvakultur er en relativt ny sektor i Russland. Selv om den kun står for 5 prosent av landets fiskeproduksjon, vokser den med 10-15 prosent årlig og er en av de raskest voksende næringene i Russland.

  Russiske myndigheter prioriterer og satser på utviklingen av akvakulturnæringen i Russland. Målet er å øke det nasjonale fiskekonsumet fra 18 til 23 kilo per person per år innen 2030. For å nå dette målet, må den lokale fiskeproduksjonen flerdobles.

  Russland har store vannressurser, men bare en liten andel av dem tas i bruk. Russiske myndigheter har derfor begynt å klargjøre områder for fiskeoppdrett. Disse områdene fordeles gjennom et auksjonssystem.

  Hvem er programmet for?

  Utviklingen av den russiske akvakulturen medfører et enormt markedspotensial for investorer og leverandører av teknologi innen fiskeoppdrett. Det er blant annet et stort behov for fiskefôr av høy kvalitet, komponenter for fôrproduksjon og settefisk, samt kompetanse og arbeidskraft.

  Hvorfor bør du delta?

  Gjennom dette eksportprogrammet får du forståelse av den russiske akvakulturnæringen, og vite hvilke muligheter og utfordringer det gir deg. Vi følger deg hele veien ut i markedet, skaper gode og trygge arenaer for kompetanse- og nettverksbygging, og kobler deg mot relevante russiske aktører.

  Fristen for påmelding er 22. desember. Se skjemaet nederst på denne siden.

  Program

  Eksportprogrammet streker seg over et år og består av minst to besøk til Russland og en samling i Norge.

  Foreløpig program inkluderer:

  Begynnelsen av 2022:                      

  • Opplæring og trening i pitching og presentasjon
  • Forretningsmodellering
  • Doing business in Russia: Forståelse av russiske forretningsmiljøer og sosial samhandling
  • Økt markedsinnsikt

  Mai-juni 2022:            

  • Forretningsdelegasjon til Øst-Russland
  • Norsk workshop
  • Møte med locale myndigheter
  • B2B-møter med relevante aktører og representanter fra det russiske akvakultur markedet

  September 2022:                       

  • Global Fishery Forum i Saint-Petersburg
  • Ustilling og konferanse
  • B2B-møter med relevante russiske selskaper
  • Besøk til oppdrettsanlegget

  Det endelige programmet vil bli skreddersydd i samarbeid med deltakende selskaper.

  Pris

  Programmet koster 15 000 kroner per bedrift. Reisekostnader, overnatting, mat og andre ekstrakostnader dekker selskapene selv.

  Kontaktinfo

  Påmelding til Global Growth Aquaculture Industry in Russia