Global Growth Chile Salmon Aquaculture

 Getty
Getty

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge.

English Version: Global Growth Salmon Aquaculture Chile

Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet i Chile hvor vi besøker relevante beslutningstagere som gjør det mulig å komme inn i det chilenske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet. I tillegg vil prosjektet inneholde to til tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Chile og bearbeide inntrykk og erfaring fra forrige besøk.

Programoversikt

 • Januar – April: Rekruttering til prosjektet. Mulighet for interesserte bedrifter å delta under Statsbesøket til Chile 27. – 29. mars
 • 2. mai: Siste frist for melding om interesse
 • 22. mai: kick-off samling i Norge for prosjektet, erfaring fra norske selskaper som har hatt aktivitet i Chile over lengre tid.
 • 10. – 14. juni: Første markedsbesøk til Chile: møter med flere av de store aktørene og viktige organisasjoner innenfor industrien i Chile.
 • August: Samling i Norge for erfaringsutveksling, planlegging og forberedelser til neste markedsbesøk, samt oppfølging av eventuelle chilenske delegasjoner til AquaNor
 • Oktober – November: andre markedsbesøk til Chile basert på ønsker og behov fra selskapene.

Markedsmuligheter

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Det er også svært mange bedrifter fra Norge som betjener markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det er imidlertid gap i verdikjeden og det er i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide produksjonen til andre lokale arter. Dette gir åpninger og muligheter for norske leverandører, og med de åpningene i verdikjeden som finnes, sammen med planene for bærekraftig vekst, tror vi det er en god periode for å undersøke markedet nærmere.

Hvem skal delta?

Du har produkter eller tjenester innenfor følgende områder:

 • Resirkulering og vannbehandling
 • Kamerateknologi, inspeksjon og digitalisering
 • Teknologi for storsmolt
 • Fòr-teknologi
 • Moderne mærteknologi
 • Offshore løsninger
 • Fiskehelse, lusebekjempelse og sykdomsbekjempelse
 • Digitalisering av sjømatindustrien og ulike software løsninger
 • Transport av fisk

Hva kan du forvente:

Vi vil støtte deg i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Hvert prosjekt er skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet.

Programmet inkluderer

 • Workshops og forretningsmodellering
 • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
 • B2B-møter med relevante representanter fra det brasilianske markedet
 • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
 • Forståelse av brasilianske forretningsmiljøer og sosial samhandling
 • Økt markedsinnsikt
 • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Chile, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

Deltageravgift

30 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss.