• EN
 • Logg inn
 • Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

  Morgen i Wuxi, en by i Jiangsu-provinsen i Kina.  Danijel Durkovic, Unsplash
  Morgen i Wuxi, en by i Jiangsu-provinsen i Kina. Danijel Durkovic, Unsplash

  Norge og Jiangsu-provinsen i Kina samarbeider for å fremme norsk miljøvennlig teknologi. Kina opplever økt etterspørsel etter miljøvennlige produkter og løsninger, og Norge er kjent for å ha avansert teknologi, spesielt i nisjer.

  Endringer på grunn av korona

  Koronapandemien fører til at planer knyttet til samlinger og andre aktiviteter i Global Growth utsettes og endres. Prosjektledere i Innovasjon Norge vil holde dere orientert om status og tilgjengeliggjøre ulike nettbaserte alternativer etter hvert. Pass på hverandre mens vi venter på en friskmeldt verden.

   

  English version: Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

  Jiangsu er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.

  Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale (MoU) med Jiangsu-provinsens avdeling for vitenskap og teknologi.

  Mål og hensikt

  Basert på samarbeidsavtalen med Jiangsu tar prosjektet sikte på å posisjonere norske selskaper mot kinesiske partnere i forbindelse med tilpasning eller pilotering av norsk miljøvennlig teknologi og løsninger for det lokale markedet. Det langsiktige målet er at partnerskapene skal hjelpe norske selskaper med å lykkes i det kinesiske markedet raskere og med mindre risiko.

  Hvem skal delta?

  • Du har en ny, nyskapende eller oppgradert miljøvennlig teknologi eller produkt innen Green-Tech, nær kommersialisering.
  • Green-Tech inkluderer i denne sammenheng (men er ikke begrenset til) ren eller fornybar energi, energibesparende teknologi, utslippskontroll, vann- og avfallshåndtering, luftkvalitet, miljøovervåking, e-mobilitet, smartbygging, grønn produksjon og miljøvennlige teknologier innen maritim, marine og olje og gass.
  • Du har ambisjoner og kan mobilisere de nødvendige ressursene for å utnytte mulighetene i Kina.

  Prosjektet inneholder

  • Oppstartsamling i webinar-format, ultimo mai 2020.
  • Åtte online samlinger som inkluderer:
   • Forbereder deg til å gjøre forretninger i Kina.
   • Forretningsmodellering, eksportregulering og finansiering.
   • Informasjon og veiledning knyttet til Norge-Kina (Jiangsu) FoU-samfinansieringsprogram.
   • Informasjon og veiledning om andre relevante støtteordninger, f.eks. Miljøteknologiordningen og støtte til forprosjekter.
   • Pitch training
  • Deltagelse på Jiangsu International Technology Conference, Kina, i begynnelsen av november. Konferanse består av både fysiske og online presentasjoner.
  • Inntil 10 timer individuell rådgivning og oppfølging fra Innovasjon Norges lokale rådgivere i Kina. B2B møter med relevante bedrifter og potenseille partnere.
  • Nettverk og deling av erfaringer med andre deltakende bedrifter.
  • Prosjektavslutning og oppsummering, januar/februar 2021.

  Hva kan du forvente?

  Vi hjelper deg med å utarbeide strategi og handlingsplan for å etablere deg i markedet. Du vil få en dedikert rådgiver gjennom hele prosjektet, og dette bør gi deg:

  • Kunnskap om og vurdering av markedspotensialet til hver enkelt deltakers teknologi eller produkt i Kina.
  • Kunnskap om Kina og Jiangsus økonomiske status, bedriftskultur og markedserfaringer – ikke bare i teori, men i praksis.
  • Konsulenttjenester fra Innovasjon Norges erfarne norske og kinesiske rådgivere.
  • Bistand med å søke en kinesisk FoU-partner i Jiangsu.
  • Identifisering av mulige finansieringsmuligheter for de relevante prosjektene.

  Deltakeravgift

  Små og mellomstore bedrifter kr 10 000. Store selskaper kr 20 000.

  Reisekostnader, overnatting, mat osv. dekkes av selskapene.

  Ønsker du mer informasjon? Vennligst kontakt:

  Kjell Arne Nielsen, spesialrådgiver, Kina
  Kjell.Arne.Nielsen@innovasjonnorge.no, +47 992 87 311/+86 1348 244 2527

  Sandra Elise Vespestad, internasjonaliseringsrådgiver, Vestland
  Sandra.Elise.Vespestad@innovasjonnorge.no, +47 959 27 611

  Eirik Henriksen, seniorrådgiver, Oslo Viken
  Eirik.Henriksen@innovasjonnorge.no, +47 481 19 565

  Kari Sirnes, spesialrådgiver, Nordland
  Kari.Sirnes@innovasjonnorge.no, +47 902 03 628

  Qin Shi, seniorrådgiver, Kina
  Qin.Shi@innovationnorway.no, +86 1 381 789 7197

  NB: Oppstart og gjennomføring av programmet betinges av et tilstrekkelig antall påmeldte, samt en løpende vurdering av covid-19 situasjonen.