• EN
 • Logg inn
 • Global Growth China Green-Tech R&D Commercialization 2021

   Denys Nevozhai / Unsplash
  Denys Nevozhai / Unsplash

  Kina opplever økt etterspørsel etter miljøvennlige produkter og løsninger. For tredje gang inviterer Innovasjon Norge norske bedrifter med i et eksportprogram for å utforske de unike mulighetene i dette markedet. 

  English version: Global Growth China Green-Tech R&D Commercialization 2021

  Jiangsu er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.

  Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale med Jiangsu-provinsens avdeling for vitenskap og teknologi. Basert på denne samarbeidsavtalen tar prosjektet sikte på å posisjonere norske selskaper mot kinesiske partnere i forbindelse med tilpasning eller pilotering av norsk miljøvennlig teknologi og løsninger for det lokale markedet. Det langsiktige målet er at partnerskapene skal hjelpe norske selskaper med å lykkes i det kinesiske markedet raskere og med mindre risiko.

   

  Hvem passer programmet for?

  • Du har en ny, nyskapende eller oppgradert miljøvennlig teknologi / produkt, innen Green-Tech som er nær kommersialisering.
  • Green-Tech i denne sammenheng inkluderer (men er ikke begrenset til) ren eller fornybar energi, energibesparende teknologi, utslippskontroll, vann- og avfallshåndtering, luftkvalitet, miljøovervåking, e-mobilitet, smartbygging, grønn produksjon og miljøvennlige teknologier innen maritim, marine og olje og gass.
  • Du har ambisjoner og kan mobilisere og tildele de nødvendige ressursene for å forfølge mulighetene i Kina.

   

  Hva kan du forvente?

  Vi hjelper deg med å utarbeide strategi og handlingsplan for å etablere deg i markedet. Du vil få en dedikert rådgiver gjennom hele prosjektet, og dette vil gi deg:

  • Kunnskap om og vurdering av markedspotensialet til hver enkelt deltakers teknologi eller produkt i Kina.
  • Kunnskap om Kina og Jiangsus økonomiske status, bedriftskultur og markedserfaringer
  • Konsulenttjenester fra Innovasjon Norges erfarne norske og kinesiske rådgivere.
  • Bistand med å søke en kinesisk FoU-partner i Jiangsu.
  • Identifisering av mulige finansieringsmuligheter for de relevante prosjektene.

   

  Prosjektet inneholder

  Digital oppstartsamling, juni 2021

  Digitale samlinger i perioden august – november 2021, som inkluderer:

  • Forbereder deg til å gjøre forretninger i Kina.
  • Informasjon og veiledning knyttet til Norge-Kina (Jiangsu) FoU-samfinansieringsprogram.
  • Informasjon og veiledning om andre relevante støtteordninger, f.eks. Miljøteknologiordningen og støtte til forprosjekter.
  • Pitch training
  • Nettverk og deling av erfaringer med andre deltagende bedrifter

  Videre inkluderes inntil 10 timer individuell rådgivning og oppfølging fra Innovasjon Norges lokale rådgivere i Kina.

  B2B møter med relevante bedrifter og potensielle partnere.

  Mulighet for markedsbesøk med tilhørende opplegg dersom situasjonen tilsier det, i november 2021.

   

  Sitater fra tidligere deltakere

  From Pål Bråthen, CEO toCircle Industries AS:​

  “The Global Growth GreenTech China programme was very useful for us promoting our company and technology in China. It gave us a unique opportunity to present to and meet with Chinese decision makers in our industry and in local Governments. The programme further prepared us for doing business in China in an excellent way. It was also encouraging to work with Innovation Norway’s local staff showing technical interest, competence and motivation clearly beyond our expectations. This resulted in several relevant industrial contacts for us in China.”

   

  Dr. Gang Xin, CTO of WAI Environmental Solutions AS:​

  “This global growth China program is quite special due to the Covid-19, but surprisingly successful due to excellent organization and consideration by Innovation Norway. WAI, as a beneficiary from the last year’s program, will continue working closely between Norway and China. The venue that you provide has created a lot of opportunities for small companies like WAI.”

  Deltakeravgift

  Deltakeravgift per selskap er NOK 15 000 for SMB og NOK 30 000 for store selskaper.

  Direkte kostnader for eventuell reise og opphold dekkes av selskapene.

  Frist for påmelding er 15. mai.

   

  Meld deg på her

   

  Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss gjerne: