Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth China Greentech 2022

  Jiangsu en kinesisk by med elvedelta
  Photo: Getty Images

  Kina opplever økt etterspørsel etter miljøvennlige produkter og løsninger. For fjerde gang inviterer Innovasjon Norge norske bedrifter med i et eksportprogram for å utforske de unike mulighetene i dette markedet.

  English version: Global Growth China Greentech 2022

  Jiangsu har en befolkning på 84 millioner og er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.

  Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale med Jiangsu Provincial Department of Science and Technology. Basert på denne avtalen har prosjektet som mål å posisjonere norske bedrifter opp mot kinesiske partnere for muligheter for å tilpasse eller pilotere norsk miljøvennlig teknologi og løsninger for det lokale markedet. Det langsiktige målet er at partnerskapene skal hjelpe norske bedrifter til å lykkes på det kinesiske markedet raskere og med mindre risiko.

  Hvem passer programmet for?

  • Du har en ny, nyskapende eller oppgradert miljøvennlig teknologi/produkt, innen greentech som er nær kommersialisering.
  • Greentech i denne sammenheng inkluderer (men er ikke begrenset til) ren eller fornybar energi, energibesparende teknologi, utslippskontroll, vann- og avfallshåndtering, luftkvalitet, miljøovervåking, e-mobilitet, smartbygging, grønn produksjon og miljøvennlige teknologier innen maritim, marine og olje og gass.
  • Du har ambisjoner og kan mobilisere og tildele de nødvendige ressursene for å forfølge mulighetene i Kina.

  Hva kan du forvente?

  Vi hjelper deg med å utarbeide strategi og handlingsplan for å etablere deg i markedet. Du vil få en dedikert rådgiver gjennom hele prosjektet, og dette vil gi deg:

  • kunnskap om og vurdering av markedspotensialet til hver enkelt deltakers teknologi eller produkt i Kina
  • kunnskap om Kina og Jiangsus økonomiske status, bedriftskultur og markedserfaringer
  • konsulenttjenester fra Innovasjon Norges erfarne norske og kinesiske rådgivere
  • bistand med å søke en kinesisk FoU-partner i Jiangsu
  • identifisering av mulige finansieringsmuligheter for de relevante prosjektene 

  Prosjektet inneholder

  Kickoff workshop, juni 2022.

  Digitale eller fysiske samlinger i perioden august-november 2022 som:

  • forbereder deg til å gjøre forretninger i Kina
  • gir informasjon og veiledning knyttet til Norge-Kina (Jiangsu) FoU-samfinansieringsprogram.
  • gir informasjon og veiledning om andre relevante støtteordninger, f.eks. Miljøteknologiordningen og støtte til forprosjekter.
  • gir pitch training
  • git nettverk og deling av erfaringer med andre deltagende bedrifter

  Videre inkluderes inntil ti timer individuell rådgivning og oppfølging fra Innovasjon Norges lokale rådgivere i Kina.

  B2B-møter med relevante bedrifter og potensielle partnere.

  Mulighet for markedsbesøk og tilhørende opplegg dersom situasjonen tilsier det i november 2022.

  Sitater fra tidligere deltakere

  Dr Zuliang Liao, Project Development Department, Cambi Group (Program 2020):

  The Global Growth program has provided strong support for Norwegian environmental companies such as Cambi with Chinese national level policies in the sector, special focus of specified provinces and local main stakeholders such as in Jiangsu, in such a way that we can focus on key potential partners and projects in a very efficient way. In addition, Global Growth has also provided solid background of financial resources and critical evaluation of market potential that companies can benefit for promotion in China.

  Espen Solberg, Global Commercial Director, Funzionano AS (Program 2021):

  It is impressive how Innovation Norway together with your partners in China have established these two days with so many people.

  We have for Funzionano got some interesting leads through you and hope to see more leads in the days/weeks to come.

  Several in our organization has done business in China for quite a long time, but we have had several eye-openers during the program. 

  Deltakeravgift

  Deltakeravgiften per selskap er NOK 20 000 for små og mellomstore bedrifter og NOK 40 000 for store selskaper.

  Direkte kostnader for eventuell reise og opphold dekkes av selskapene.

  Frist for påmelding er 15. mai.

   

  Meld din interesse for programmet her:

   

  Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss gjerne: