Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth City Tourism

   Foto: Brian Tallman
  Foto: Brian Tallman

  Hvordan skal norske byer ta sin andel i det europeiske Citybreak – markedet? 

  Mange av Europas ledende destinasjoner har de siste årene opplevd større grad av overturisme, og trenden er at reisevante europeere søker seg mot mindre kjente byer, såkalte Second Cities.

  Selv om de norske byene er relativt små, så har man mange av de egenskapene som de reisende søker; et rikt kulturtilbud, spennende arkitektur, fantastiske matopplevelser og gode shoppingmuligheter. I tillegg har alle norske byer en nærhet til natur som få konkurrenter kan skilte med, og man kan forvente at Norge i et post Covid19-samfunn vil oppleves som et trygt reisemål med god plass. 

  Bærekraft er driveren i utviklingen av fremtidens reiseliv. I dette programmet vil hovedfokuset være på lav- og mellomsesong, samt videreutvikling av bærekraftig turisme.

  Innovasjon Norge har satt sammen et program som skal:

  • Styrke deltakernes kunnskap om markedssegmentet
  • Utvikle bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjonsstrategier. Herunder styrke hver enkelt bys fortrinn.
  • Forstå krefter som påvirker markedets verdikjeder, og hvordan håndtere disse.
  • Styrke samarbeidet og erfaringsutveksling mellom de norske bydestinasjonene.

  Det er viktig å presisere at dette ikke er et program som retter seg mot direktesalg mot turoperatører eller andre. Målet er å styrke kompetansen til deltakerne, noe som i neste omgang vil kunne øke salget.

   Hvem kan delta?

  Destinasjonsselskaper i norske byer er målgruppen i dette programmet.

  Vi vil prioritere selskaper som har et strategisk arbeid rette mot denne målgruppen. Vi legger også vekt på at selskapet har nødvendige ressurser til å delta.

  Praktisk informasjon

  Søknadsskjema publiseres på Innovasjon Norges webside, og fristen for å søke om deltakelse er 15. januar.

  Varighet: Oppstart februar 2021, varighet 10 – 12 mnd.

  Deltakeravgift: 5 000,- I tillegg må deltakerne dekke egne reise- og oppholdskostnader i tilknytning til samlingene.

  Gjennomføring: Det legges opp til 2 – 3 fysiske samlinger og 3 – 4 digitale samlinger. Om forholdene tillater det vil vi legge en samling utenfor Norge.

  For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Perander knut.perander@innovasjonnorge.no/ 992 57 726.