Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Digital Exporting Manufacturing

   Getty Images
  Getty Images

  Produksjonssektoren er under press i Norge og globalt, både på grunn av koronaviruset, men også på grunn av de raske endringene i produksjonsprosesser og kompetanse som trengs for å tilpasse seg verktøykassen til industri 4.0.

  English version: Global Growth Digital Exporting Manufacturing

  Rask handlingskraft er essensielt - det vil ikke være nok for selskaper å gradvis gjenopprette eksportinntektene etter hvert som krisen avtar. De må fundamentalt revurdere inntektsprofilen, posisjonere seg på lang sikt og komme foran konkurransen. Dette programmet søker å løse dette problemet med sikte på å støtte norske selskaper som bygger globale digitale eksportstrategier for økte inntekter og mer effektive prosesser.

  Hvordan det fungerer

  Programmet er en blanding av spesifikke e-læringsmoduler (se programoversikt), fulgt opp av oppgaver og direkte 1-1 økter per bedrift for å diskutere innholdet for hånden og sikre maksimal anvendt individuell take-away for din bedrift. De utviklede digitale eksportstrategiene vil da bli flyttet til ekte kundeinteraksjon. Bransjespesialister fra Tyskland, Innovasjon Norge-rådgivere fra ditt interessemarked og klyngeeksperter vil slå seg sammen og bidra til et best mulig resultat for deg og din bedrift.

  Hvorfor bør du delta?

  Den nåværende koronakrisen har understreket viktigheten av ikke bare den tekniske anvendelsen av digitale verktøy og metoder, men av å utvikle organisasjoner og salgsstrategier som er i stand til - og motstandsdyktige nok - til å utnytte sjansene og mulighetene som oppstår. I dette programmet ønsker vi å utvikle nye salgs- og eksportstrategier for virksomheten din og har muligheten til å bruke dem på forhåndsavtalte salgsmøter med potensielle kunder i målmarkedet ditt.

  Hovedfokus

  • Økt kompetanse innen modeller og verktøy for salgsgjenoppretting, digital og ekstern eksport
  • Konkret utvikling av selskapsspesifikk digital eksportstrategi
  • Identifisering av nye markeder og kunder
  • 1:1 møter med potensielle kunder i markeder i utlandet forhåndsbestilt og tilrettelagt av Innovasjon Norge

  Hvem skal være med?

  Programmet retter seg spesielt mot produksjonsbedrifter fra alle industrisektorer som opplever en nedgang i salget på grunn av den siste utviklingen, med et behov for å styrke sin digitale kompetanse for å etablere robust eksport.

  Tidsforpliktelse

  Programmet har en forventet varighet på 12 uker, men søker å være så fleksibel som mulig i henhold til den beste praktiske støtten for deltakende selskaper. Vi estimerer en tidsinvestering på ca. 150 timer.

  Programoversikt

  Fase 1: Uptake (free of charge for interested companies)

  • Module 1: Defining the digital exporting program

  Fase 2: Digital Export Leadership

  • Module 2: Form your virtual export team
  • Module 3: Prepare your digital exporting program top-down

  Fase 3: Digital Export Program

  • Module 4: Analyze your digital export market – bottom-up
  • Module 5: Implement your digital sales strategy (1:1 global customer meetings)

  Pris

  Kostnaden per deltaker er NOK 20.000 for hele programmet.

  Klikk her for å få mer informasjon og registrere din interesse for programmet.

  Kontakt:

  Martin Nietz 

  Senior Advisor Export Norway – Innovation Norway Germany 

  Phone: + 49 1714260170  

  E-mail: martin.nietz@innovationnorway.no