Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Digital Exporting Manufacturing

  kaptein av båt som styrer ved bruk av styringsystem på skjerm
  Getty Images

  Produksjonssektoren er under press i Norge og globalt. Koronapandemien er én årsak, men også de raske endringene i produksjonsprosesser og kompetansen som trengs overfor industri 4.0. Dette programmet hjelper deg med å utvikle gode, digitale eksportstrategier.

  English version: Global Growth Digital Exporting Manufacturing

  Rask handlekraft er essensielt. For selskaper holder det ikke å gradvis gjenopprette eksportinntektene etter hvert som krisen avtar. De må revurdere inntektsprofilen, posisjonere seg på lang sikt og komme foran konkurransen. Dette Global Growth-programmet hjelper norske selskaper med å utvikle digitale eksportstrategier for økte inntekter og mer effektivese prosesser.

  Hvordan det fungerer

  Programmet er en blanding av spesifikke e-læringsmoduler (se programoversikt), fulgt opp av oppgaver og direkte 1-1 økter per bedrift for å diskutere innholdet og sikre at bedriften din får maksimalt ut av det. Bransjespesialister fra Tyskland, Innovasjon Norge-rådgivere fra interessemarkedet ditt og klyngeeksperter slår seg sammen for å bidra best mulig.

  Hvorfor bør du delta?

  Koronapandemien har understreket hvor viktig den tekniske anvendelsen av digitale verktøy og metoder er, men også det å utvikle organisasjoner og salgsstrategier som er i stand til - og motstandsdyktige nok - til å utnytte mulighetene som oppstår. I dette programmet ønsker vi å utvikle nye salgs- og eksportstrategier for virksomheten din som brukes i forhåndsavtalte salgsmøter med potensielle kunder i målmarkedet ditt.

  Hovedfokus

  • Økt kompetanse innen modeller og verktøy for salgsgjenoppretting, digital og ekstern eksport.
  • Konkret utvikling av selskapsspesifikk digital eksportstrategi.
  • Identifisering av nye markeder og kunder.
  • 1-1-møter med potensielle kunder i markeder i utlandet, som er forhåndsbestilt og tilrettelagt av Innovasjon Norge.

  Hvem skal være med?

  Programmet retter seg mot produksjonsbedrifter fra alle industrisektorer som opplever en nedgang i salget, med behov for å styrke sin digitale kompetanse for å etablere robust eksport.

  Tidsforpliktelse

  Programmet har en forventet varighet på 12 uker, men vi ønsker å være så fleksible som mulig for selskapene som deltar. Vi estimerer en tidsinvestering på ca. 150 timer.

  Programoversikt

  Fase 1: Uptake (free of charge for interested companies)

  • Module 1: Defining the digital exporting program

  Fase 2: Digital Export Leadership

  • Module 2: Form your virtual export team
  • Module 3: Prepare your digital exporting program top-down

  Fase 3: Digital Export Program

  • Module 4: Analyze your digital export market – bottom-up
  • Module 5: Implement your digital sales strategy (1:1 global customer meetings)

  Pris

  Kostnaden per deltaker er 20 000 norske kroner for hele programmet.

  Kontakt

  Martin Nietz 

  Senior Advisor Export Norway – Innovation Norway Germany 

  Phone: + 49 1714260170  

  E-mail: martin.nietz@innovationnorway.no