• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

  Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse i eksportprogrammet og muligheten til å få rask og ressurseffektiv tilbakemelding på mulighetene i Singapore.

  Endringer på grunn av korona

  Koronapandemien fører til at planer knyttet til samlinger og andre aktiviteter i Global Growth utsettes og endres. Prosjektledere i Innovasjon Norge vil holde dere orientert om status og tilgjengeliggjøre ulike nettbaserte alternativer etter hvert. Pass på hverandre mens vi venter på en friskmeldt verden.

   

  English version: Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

  Singapore har som ambisjon å lede utviklingen av moderne og førsteklasses helseløsninger og konsepter i Asia. Helsefremming, sykdomsforebygging og en god pleietjeneste er noen nøkkelområder. Helseindustrien ønsker å utvikle og identifisere nye innovative løsninger, konsepter og infrastruktur for å jobbe med de nevnte nøkkelområdene.

  Gjennom Global Growth-programmet kan du oppdage nye forretningsmuligheter og finne nye samarbeidspartnere innen helse i Singapore. 

  Programmets innhold

  Gjennom workshops og seminarer, både i Norge og i Singapore, vil bedriften din lære om markedet og trender innen helseindustrien i Singapore. Vi vil støtte deg i å bygge en markedsstrategi basert på denne innsikten. Du vil også kunne diskutere med lokale beslutningstakere og potensielle forretningspartnere om hvordan best løse ulike behov og utfordringer innen helse.

  Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

   

  Prosjektmål for deltakende selskaper:

  • Lære og forstå helsemarkedet og forretningskulturen i Singapore
  • Møte aktuelle aktører og beslutningstakere i markedet
  • Identifisere og analysere forretningsmuligheter og samarbeidsprosjekter i regionen
  • Samle informasjon og innsikt for å utarbeide en realistisk forretningsplan for markedet

  Hvorfor delta?

  • Ditt selskap har teknologi og løsninger som kan bidra til utviklingen av helsesektoren i Singapore
  • Din organisasjon vurderer muligheter for forretningsutvikling, innovasjon eller forskningspartnere i regionen
  • Asia er et interessant og relevante marked for din virksomhet nå og i fremtiden, og du ønsker å styrke din posisjon gjennom lokale prosjekter, partnere, virksomheter
  • Ditt selskap ønsker å utvikle og bekrefte selskapets internasjonale Go-to-Market strategi
  • Din organisasjon er villig til å sette av tid og ressurser for å jobbe med forretningsmuligheter I Singapore

  Aktivitetsplan:

  Mobilisering (1:til:1) – oktober 2021-januar 2022

  Forberedende digitale workshop - januar-februar 2022

  • Markedsinnsikt og -strategi
  • Pitch training

  Markedsbesøk (1 uke) - 7.-11. mars 2022

  • Business forum med Singapore sykehus
  • Business forum med andre relevante interessenter for markedsintroduksjon

  1:til:1 rådgivning (10 timer) - etter markedsbesøk

  • Timekonto hvor våre helserådgivere i Singapore rådgir hvordan deltagerne kan følge opp leads og muligheter etter markedsbesøket

  Deltakeravgift

  Deltageravgift: ca NOK 20 000 per bedrift for SMB bedrifter (ca NOK 25000 for de som deltar på Nordic Vidrutal Pitch session i tillegg. Reisekostander kommer i tillegg.

  Frist for påmelding er 20. januar 2022.

   

  Kontaktpersoner:

  Ivar-Jo Theien

  T: +47 924 09 315

  E: ivar-jo.baunbaek.theien@innovasjonnorge.no

  Susanna Quek

  T: +65 6818 2066

  E: susanna.quek@innovationnorway.no

  Maria Cathrine Lundstad Aulie

  T: +47 918 87 692

  E: maria.aulie@innovasjonnorge.no