Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Hydrogen Frankrike

  bobler i vann
  Foto: Getty Images

  I det pågående kappløpet om å utvikle lavkarbonhydrogen er Frankrike fast bestemt på å ta på seg en ledende rolle og bli europamester. Sterk politisk vilje og en solid industriell base driver veksten i sektoren - som vil gi forretningsmuligheter over hele verdikjeden i årene som kommer. Muligheten for norske selskaper som ønsker å komme inn på markedet er nå.

  English version

  Bli med i vårt globale vekstprogram for å utforske denne unike muligheten.

  Store muligheter

  Hydrogenrevolusjonen er i gang i Frankrike, og siden lanseringen av den franske regjeringens akselerasjonsstrategi for karbonfritt hydrogen i 2020, opplever de en enestående dynamikk innen hydrogenutvikling. Franskmennene ser på hydrogen som en strategisk bærer for et vellykket grønt skifte og har lovet 9,3 milliarder euro til utviklingen av sektoren mellom 2020 og 2030. Med denne finansieringen vil de jobbe mot å bli en ledende nasjon innen grønn hydrogenproduksjon innen 2030.

  Utviklingen i det franske hydrogenmarkedet representerer en høy-potensiell mulighet for norske bedrifter med løsninger som kan brukes i hydrogensektoren. Dette eksportprogrammet er en del av Innovasjon Norges nye eksportstrategi med fokus på sektorer i utlandet med stort potensial for norske bedrifter. Vi har identifisert prosjekter i det franske hydrogenmarkedet til en verdi av over 500 millioner kroner og vil jobbe for å posisjonere norske selskaper for disse kontraktene.

  Global Growth-programmet vil bli støttet av Team Norway i Frankrike, bestående av Innovasjon Norge, Fransk-Norsk Handelskammer (CCFN), H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster og The Norwegian Hydrogen Forum (NHF).

  Hvorfor bør du delta?

  Målet med Global Growth-programmet for hydrogen i Frankrike er å hjelpe bedriften din med å øke eksporten ved å bedre forstå mulighetene, hindringene og utfordringene i det franske hydrogenmarkedet.

  Programmet vil kombinere et forberedende markedsorienteringskurs i Norge med markedsbesøk i Frankrike, hvor du vil få møte sentrale selskaper, store grupper og institusjonelle interessenter som driver utviklingen av den franske hydrogensektoren.

  Ved å bli en del av programmet vil du få tilgang til den lange listen over verktøy som Team Norway disponerer i Frankrike. Disse verktøyene inkluderer tilgang til nettverk, ekspertise og ressurser for å komme videre med forretningsmuligheter i Frankrike. Vi vil hjelpe deg med å identifisere potensielle kunder og partnere, samt gi den støtten som trengs hele veien fra innledende introduksjoner til sluttføringen av avtalen.

  Deltakelsen vil gi deg kunnskap og forståelse av det franske hydrogenmarkedet, et verdifullt nettverk av franske partnere og kunder, identifiserte prosjektmuligheter og innsikten som kreves for å lykkes i det franske hydrogenmarkedet.

  Hvem er du?

  Programmet er for ambisiøse selskaper med produkter og tjenester som er relevante for fransk hydrogensektor. Vi oppfordrer bedrifter som har en eksportstrategi med et sterkt fundament i daglig ledelse og styre, tilstrekkelige økonomiske ressurser og investeringskapasitet, samt evne til oppskalering om å søke på dette.

  Tidslinje

  Programmet vil bestå av seks samlinger over en periode på tolv måneder med kick-off i første kvartal av 2023.

  1. kvartal 2023:

  • Workshop 1 – Grønn Hydrogen Infrastrukturutvikling
  • Workshop 2 – Avkarbonisering av industri
  • Workshop 3 – Hydrogen til maritim bruk
  • Første samling – Forberedende markedsorienteringskurs i Norge

  1.-3. kvartal 2023:

  • Markedsbesøk 1
  • 1:1 rådgivningsøkter
  • Markedsbesøk 2
  • 1:1 rådgivningsøkter

  4. kvartal 2023:

  • Avsluttende samling – programdebrief i Norge

  Deltakeravgift

  Programdeltakere får tilgang til hele programmet, samt gratis tilgang til fransk-norsk hydrogen og CCS Forum i Paris 12.-13. september.

  NOK 30.000,- for små og mellomstore bedrifter (SMB)*

  NOK 50.000,- for store bedrifter

  *Innovasjon Norge definerer SMB som et selskap med mindre enn 250 ansatte, og en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 millioner. Dersom selskapet ikke oppfyller begge disse kriteriene, regnes det som et stort foretak. Dessuten, hvis et selskap eies mer enn 25 prosent av et stort foretak, regnes det ikke som en SMB.

  Kontakter

  Ved spørsmål, vennligst kontakt oss eller registrer deg i skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

  Sandra Elise Vespestad
  Epost: sandra.elise.vespestad@innovasjonnorge.no
  Tlf: +47 959 27 611

  Register your interest here: