• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Maritime Hydrogen Germany and EU

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Klimavennlig hydrogen har blitt identifisert som et godt dekarboriserings-alternativ for applikasjoner som ellers er vanskelige å avkarbonisere. For å nå sine klimamål, fokuserer EU og Tyskland på å ta i bruk hydrogen som energibærer til erstatning for fossilt brennstoff til store deler av industri, transport, og infrastruktur.

  English version

  Tyskland har satt svært ambisiøse mål, støttet av progressiv nasjonal finansiering. De ønsker å ta en ledende rolle i å utvikle og implementere hydrogenteknologi, og har formalisert en handlingsplan med konkrete tiltak på tvers av hele verdikjeden. På det nåværende stadiet av industriutviklingen går ulike markedsaktører sammen for å utvikle nye løsninger for fremtidig markedsvekst.

  Hvorfor du bør bli med

  Målet for programmet er å bringe norsk ekspertise inn i den pågående utviklingen av grønn hydrogenindustri, hvor behovet for nye løsninger og innovative idéer fra markedsaktører er stort.

  Deltakende bedrifter vil få muligheten til å lære, samt bidra til å utvikle hydrogenmarkedet. Industrien blir i hovedsak utviklet av private aktører, og det vil derfor være essensielt å ta del i utviklingen i en tidlig fase. Programmet gir tilgang til nettverk for fremtidige initiativer i markedet. 

  Hva får du 

  • Innsikt: ekspertrådgivere på stedet i Tyskland som gir løpende markedsinformasjon, og innsikt i hydrogenutviklingen i Europa (dvs. FR, IT, ES, NL). 
  • Kobling: tilgang til utviklingsnettverk, klynger og selskaper, i tillegg til støtte i utviklingen av verdiforslag.
  • Kommunikasjon: støtte for kommunikasjon og merkevarebygging av dine produkter og tjenester.

  I tillegg tar vi sikte på å hjelpe gruppen av deltakende bedrifter med å søke midler fra Eksportstrategirådet for en bred posisjonering og merkevarekampanje for norske løsninger rettet mot den tyske hydrogenindustrien.

  Hvem passer programmet for

  Bedrifter med relevante produkter og tjenester for hydrogen som har ambisjoner om global vekst, spesielt i den maritime sektoren. 

  Tidslinje:

  Søknadsfrist: 22. januar 2022 

  Start: Februar 2022  

  Varighet: Ca. 6 måneder  

  Hold av datoen 24 mars 2022 for første German Norgweian Hydrogen Forum i Hamburg. Dette arrangementet er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato så snart som mulig. 

  Program 

  • Kick-off workshop: Bli kjent, avklare behov, definisjon av fokusområder og temaer. 
  • Oppdateringer og innsikt i markedet  
  • 1:1-møter med markedsrådgivere i Innovasjon Norge for å jobbe med individuell markedstilpasning, verdiforslag og merkevarebygging 
  • Nettverksintroduksjoner 
  • Felles workshops

  Deltakeravgift 

  Deltakeravgiften per selskap er 15.000 NOK.

  Spørsmål? Kontakt:

  Gerda Geyer, gerda.geyer@innovationnorway.no, +49 172 20 55 89 3
  Sandra Vespestad, Sandra.Elise.Vespestad@innovasjonnorge.no, +47 959 276 11

  Please fill in the Application form