Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Offshore Wind France

  bannerbilde med havvindmølle
  Equinor Illustrations

  Frankrike har et mål om å bygge ut 1 gigawatt havvindkapasitet årlig og 6,2 gigawatt allerede innen 2028! Landets høye ambisjoner gir store muligheter for norsk havvindindustri. I programmet Global Growth skal vi bidra til at deltakerne lykkes i et av verdens mest spennende markeder for flytende havvind.

  English version: Global Growth Offshore Wind France

  Som et ledd i programmet for store, strategiske eksportsatsinger (High Potential Opportunities, HPO) og i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og det fransk-norske handelskammeret (CCFN), inviterer vi til å delta i Global Growth-programmet for det franske havvindmarkedet. Vi ønsker å samle en gruppe av ambisiøse bedrifter som har klare mål om å eksportere.

  Eksportprogrammet består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Frankrike, der det legges opp til møter med sentrale aktører i den franske havvindbransjen.

  Store muligheter

  Frankrike har altså satt høye ambisjoner for havvindutvikling. I sin nasjonale energiplan har de tallfestet et mål om å bygge ut 1 gigawatt (GW) havvindkapasitet årlig, med mål om å nå 2,4 GW innen 2023 og 6,2 GW innen 2028. Frankrike har flere havvindprosjekter på gang, med blant annet syv bunnfaste havvindparker og fire flytende pilotparker under utbygging. Flere prosjekter er ute på anbud.

  Det som gjør Frankrike spesielt interessant for norsk industri er at sokkelforholdene deres tilsier at betydelige deler av dette potensialet må hentes ut gjennom flytende installasjoner. Det er et område hvor Norge har et ekstra konkurransefortrinn og fortsatt har mulighet til å ta en lederposisjon internasjonalt. Verdens første kommersielle anbud for en flytende havvindpark går nå i Bretagne-regionen, hvor blant annet Equinor i konsortiet Océole er en kandidat til å vinne anbudet.

  Hva du får

  Målet med programmet er at bedriften din skal øke eksporten ved at dere blir bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet.

  Programmet tar sikte på å bringe norsk kompetanse inn i fransk havvindindustri, der det er behov for nye løsninger og innovative ideer. Basert på identifiserte behov i det franske havvindmarkedet vil vi gi en utvalgt gruppe norske bedrifter tilgang til unike arenaer for møter med sentrale franske aktører.

  Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å skaffe de første kundene, og til å kartlegge potensielle kunder, samarbeidspartnere og interessenter. Basert på deltakerbedriftenes fokus og behov vil dere bli introdusert til sentrale aktører i det franske havvindmarkedet, inkludert industriklynger, regionale og regulatoriske myndigheter, utviklere og operatører av havvindparker, finansielle aktører og andre potensielle kunder.

  Hvem bør være med

  Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det franske havvindmarkedet, som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen, og ressurser og evne til å skalere.

  Tidslinje

  Søknadsfrist: 15. desember 2021

  Oppstart: Januar/februar 2022

  Seks samlinger:

  1. Kick-off workshop i Norge: Bli kjent, definisjon av fokusområder og temaer, behov og forventninger
  2. Forberedende samling (i Norge eller Paris, TBC): Introduksjon til det franske markedet, kulturell forståelse, innføring i det franske havvindmarkedet
  3. Første markedsbesøk: Møter med selskaper og myndigheter
  4. Samling i Norge: Debrief og forberedelse til andre markedsbesøk
  5. Andre markedsbesøk: Møter med selskaper og myndigheter
  6. Avsluttende samling i Norge: Erfaringer og veien videre

  Markedsbesøkene vil foregå til viktige områder for fransk havvindindustri. Dette kan blant annet inkludere regionene Occitanie, Bretagne, Normandie eller Pays de la Loire, men geografisk fokus vil avgrenses basert på deltakerbedriftenes produkter/tjenester og behov.

  Programmet vil også inkludere individuelle rådgivningstjenester (inntil 20 timer per bedrift) og jevnlige Teamsmøter med markedsoppdateringer.

  Programmet vil utformes i samarbeid mellom styringsgruppen (Innovasjon Norge, NOWC, NORWEP, CCFN) og deltakerbedriftene basert på bedriftenes profil og behov. Vi kan se for oss å avgrense programmet mot et spesifikt markedssegment basert på hvilke bedrifter som melder interesse.

  Deltakeravgift

  20 000 norske kroner per bedrift

  Spørsmål? Kontakt:

  Gyrid Espeland, rådgiver, Innovasjon Norge Paris: gyrid.espeland@innovationnorway.no, +33 7 66 09 11 09

  Arvid Nesse, Cluster Manager, NOWC: arvid.nesse@metcentre.no, +47 975 97 384