• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Offshore Wind France

   Shutterstock
  Shutterstock

  Som et ledd i programmet for store, strategiske eksportsatsinger (‘High Potential Opportunities’, HPO) og i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og det fransk-norske handelskammeret (Chambre de Commerce Franco-Norvégienne, CCFN) inviterer vi til deltakelse i programmet Global Growth for det franske havvindmarkedet. Vi ønsker å samle en gruppe av ambisiøse og eksportorienterte bedrifter hvor hensikten er å bidra til at dere lykkes i det franske havvindmarkedet.

  Programmene består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Frankrike. I tett samarbeid mellom NOWC, Innovasjon Norges kontorer i Norge og Frankrike, Norwegian Energy Partners, det fransk-norske handelskammeret og våre kontakter i Frankrike vil vi åpne dørene til det franske havvindmarkedet.

  Store muligheter

  Frankrike har satt høye ambisjoner for havvindutvikling som nå begynner å manifestere seg. I sin nasjonale energiplan har de tallfestet et mål om å bygge ut 1 gigawatt (GW) havvindkapasitet årlig, med mål om å nå 2.4 GW innen 2023 og 6.2 GW innen 2028. Frankrike har flere havvindprosjekter i pipeline, med blant annet 7 bunnfaste havvindparker og 4 flytende pilotparker under utbygging, og flere prosjekter ute på anbud.

  Det som gjør Frankrike spesielt interessant for norsk industri er også at deres sokkelforhold tilsier at betydelige deler av dette potensialet må hentes ut gjennom flytende installasjoner, som er et område der Norge har et ekstra konkurransefortrinn og fortsatt har mulighet til å ta en lederposisjon internasjonalt.  Verdens første kommersielle anbud for en flytende havvindpark går nå i Bretagne-regionen, hvor blant annet Equinor i konsortiet Océole er en kandidat til å vinne anbudet.

  Hvorfor bør du bli med

  Programmet tar sikte på å  bringe norsk kompetanse inn i fransk havvindindustri, hvor det er behov for nye løsninger og innovative ideer. Basert på hvilke bedrifter som melder interesse vurderer vi også å spisse programmet mot et spesifikt markedssegment. Mulige avgrensninger inkluderer (men er ikke begrenset til) digitale løsninger, miljødesign, overvåkning og Scadasystemer, kabler og fundamenter, marine operasjoner og offshore installasjon, eller operasjon og vedlikehold – dette er alle segmenter der vi ser konkrete behov i det franske markedet.

  Hva du får

  Målet med programmet er at din bedrift skal øke eksporten ved at dere blir bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet.

  Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å skaffe de første kundene, og til å kartlegge potensielle kunder, samarbeidspartnere og interessenter. 

  Programmet vil også gi innsikt i hva som skal til for å lykkes, og hvordan du skal bli oppfattet som en attraktiv forretningspartner.   

  Hvem bør være med

  Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det franske havvindmarkedet, som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen, og ressurser og evne til å skalere.

  Tidslinje

  Søknadsfrist: 10. desember 2021

  Oppstart: Januar 2022

  Seks samlinger:

  1. Kick-off workshop i Norge: Bli kjent, definisjon av fokusområder og temaer, behov og forventninger
  2. Forberedende samling (i Norge eller Paris, TBC): Introduksjon til det franske markedet, kulturell forståelse, innføring i det franske havvindmarkedet
  3. Første markedsbesøk: Møter med selskaper og myndigheter
  4. Samling i Norge: Debrief og forberedelse til andre markedsbesøk
  5. Andre markedsbesøk: Møter med selskaper og myndigheter
  6. Avsluttende samling i Norge: Erfaringer og veien videre

  Markedsbesøkene vil foregå til viktige områder for fransk havvindindustri. Dette kan blant annet inkludere regionene Occitanie, Bretagne, Normandie eller Pays de la Loire, men geografisk fokus vil avgrenses basert på deltakerbedriftenes produkter/tjenester og behov.

  Programmet vil også inkludere individuelle rådgivningstjenester (inntil 20 timer per bedrift) og jevnlige Teamsmøter med markedsoppdateringer.

  Programmet vil utformes i samarbeid mellom styringsgruppen (Innovasjon Norge, NOWC, NORWEP, CCFN) og deltakerbedriftene basert på bedriftenes profil og behov. Vi kan se for oss å avgrense programmet mot et spesifikt markedssegment basert på hvilke bedrifter som melder interesse.

  Deltakeravgift

  20.000 NOK per bedrift

  Spørsmål? Kontakt:

  Gyrid Espeland, Rådgiver, Innovasjon Norge Paris: gyrid.espeland@innovationnorway.no, +33 7 66 09 11 09

  Arvid Nesse, Cluster Manager, NOWC: arvid.nesse@metcentre.no, +47 975 97 384