• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Clean Air Poland

   Adam Niescioruk
  Adam Niescioruk

  Har din bedrift en løsning innen solenergi eller andre fornybare energikilder, smartnett-teknologi, moderne energisystemer eller strømlagring? Hvis ja, er dette Global Growth-programmet noe for deg!

   

  English version: Global Growth Clean Air Poland

  Polen står overfor store utfordringer på energisektoren. Mesteparten av Polens elektrisitet og primærenergi er basert på kull. Dette gir store CO2-utslipp og ikke minst utfordringer i forhold til EUs strategi for å øke andelen fornybar energi, som også innebærer økte betalinger til EUs  Emission Trading System (ETS), samt ønske om ren luft fra den polske befolkning. 

  Polen har som mål å øke andelen fornybar energi fra 14% (2018) til anslagsvis 28% (2030).  Disse ambisiøse målene er vanskelig å nå med mindre en sterk akselerasjon i implementeringen av fornybare teknologi finner sted.

   

  Hvem kan delta?

  • Norske SMB og store bedrifter som tilbyr relevant teknologi og tjenester
  • Bedrifter som ikke har gjort forretninger i Polen, eller de som ønsker å ekspandere og styrke sin posisjon
  • Bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, som har ressurser og vilje til å jobbe langsiktig.

   

  Mål for programmet:

  • Tilby markedsinnsikt og identifisere forretningsmuligheter
  • Eksponering mot infrastruktur innen fornybar energi og polsk forretningskultur
  • Tilby en plattform for nettverksbygging med relevante aktører
  • Samle markedskunnskap for å utvikle en forretningsplan tilpasset muligheter i markedet

   

  Hvorfor delta?

  • Å dra nytte av de lovende markedsmulighetene i Polen
  • Enklere og raskere inngang til det polske markedet med redusert risiko
  • Hjelp av dedikerte rådgivere gjennom hele prosjektet
  • Nettverk og erfaringsdeling med andre deltakende selskaper

   

  Leveranser til deltakende selskaper

  • Introduksjon til konkrete forretningsmuligheter
  • Innsikt fra markedsaktører og analyse av markedsmuligheter
  • Nettverksbygging og bedriftsbesøk hos relevante og sentrale aktører

   

  Markedsmuligheter og markedssegment

  • Produkter og løsninger innen fornybar energi, spesielt solenergi
  • Smart Grid-løsninger for distribusjon, forbruk og lagring av energi på nye og intelligente måter, spesielt i forbindelse med utvikling av fornybar energi
  • Teknologier som muliggjør energilagring

   

  PROGRAMOVERSIKT

  • Desember 2019 – mars 2020: Rekruttering av deltakere
  • 18-19. mars 2020: 1. Samling - Oslo. Markedsinnsikt i energibransjen, regulatoriske forhold, utvikling innen fornybar energi, og hvordan gjøre business i Polen
  • 20-23. april 2020: 2. samling i Polen. Markedsbesøk i forbindelse med en internasjonal konferanse / messe. Møter med potensielle partnere og viktige interessenter. Nettverksbygging og egne møter for våre deltagere.
  • Juni 2020: samling i Polen. Program basert på behov og ønsker fra selskapene.
  • August 2020: Siste samling i Norge. Oppsummering og planer for veien videre.

  Individuell oppfølging av selskapene mellom samlingene

   

  DELTAGERAVGIFT 

  • SMB 20 000 kroner per bedrift
  • Store selskaper 30 000 kroner per bedrift
  • Avgiften inkluderer ikke reise og opphold

  Påmeldingsfrist: 10. Februar 2020

  Kontaktpersoner