• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Salmon Aquaculture Scotland

   Eilean Donan
  Eilean Donan

  Skottland arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene som havbruk innebærer, med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og til det beste for regionens befolkning. Ønsker bedriften din å få tilgang til et marked med potensiale for nye aktører? Meld din interesse til vårt eksportprogram.

   

  Prosjektet Global Growth Salmon Aquaculture Scotland består av to ukesbesøk til markedet i Skottland. Her vil vi besøke relevante beslutningstagere som gjør det mulig å komme inn i det skotske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet. I tillegg vil prosjektet inneholde tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Skottland, og bearbeide inntrykk og erfaringer fra forrige besøk.

  I disse tider med en pandemi i utvikling i Norge og Storbritannia, ønsker vi å finne balansen mellom aktiv planlegging og gjennomføring, og å ikke ture fram som om ingenting har endret seg. Samtidig erkjenner vi at endringene og konsekvensene ikke er tydelige enda, i alle fall ikke for oss i Innovasjon Norge.

  Vi har hatt ett internt prosjektmøte i dag vedrørende plan for gjennomføringen av prosjektet gitt de nye rammevilkårene og usikkerheten om den fremtidige situasjonen. Følgende konklusjoner ble trukket og vil bli bearbeidet videre.

  Oppdatert plan er som følger:

  • Januar–mars. Rekruttering til prosjektet.
  • Workshop #1 gjennomføres i løpet av uke 25, 15. - 19. juni
  • Market Visit #1 gjennomføres i løpet av uke 37, 7. - 11. september
  • Workshop #2 gjennomføres i løpet av uke 44, 26. - 30. oktober
  • Market Visit #2 gjennomføres i løpet av uke 46, 9. - 13. november
  • Workshop #3 gjennomføres i løpet av januar 2021. Her kommer vi tilbake til forslag til uke.

  Forutsetning: Dersom Workshop #1 ikke kan gjennomføres i uke 25, forrykkes hele planen, men vi ønsker å beholde ukene for aktivitet i prosjektet.
  Vi vil også planlegge noe individuelt arbeid i bedriftene i forkant av Workshop #1. Dette vil vi komme tilbake til.

  Markedsmuligheter

  Skottland og Norge deler en felles geografi, inkludert røffe og utfordrende forhold både til lands og til sjøs. Scotland Food and Drink har laget en strategisk plan for å øke volumet av laks til 300 000 tonn innen 2030. Skotske myndigheter arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og det til det beste for regionens befolkning. Flere store og mellomstore aktører er allerede på plass i Skottland. Styret i NCE Aquatech har bekreftet at Skottland ansees som et fortsatt viktig marked for deres bedrifter, og et marked med potensiale for nye aktører.

  I vår ferske markedsrapport for lakseoppdrett i Skottland finner du bakgrunnstatistikk omkring produksjonen i Skottland, oversikt over de viktigste regionene og aktørene, og våre tidlige antagelser om hvilke muligheter dette gir gir norske bedrifter:  Aquaculture Scotland (ppt).

  Programmet inkluderer

  • Workshops og forretningsmodell
  • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • B2B-møter med relevante representanter fra det skotske markedet
  • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
  • Forståelse av relevante skotske forretningsmiljøer og sosial samhandling
  • Økt markedsinnsikt
  • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Skottland, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

  Deltageravgift

  30 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss: