Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Salmon Aquaculture Scotland

   Eilean Donan
  Eilean Donan

  Skottland og Norge deler en felles geografi, inkludert røffe og utfordrende forhold både til lands og til sjøs. Skottland arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene som havbruk innebærer med et søkelys på både å ta vare på et unikt miljø, og til beste for regionens befolkning. Ønsker bedriften din å få tilgang til et marked med potensiale for nye aktører? Meld din interesse til vårt eksportprogram.

  Prosjektet Global Growth Salmon Aquaculture Scotland har i løpet av sommeren 2020 fått en helt ny innretning og tidsplan. Vi beholder planen om et markedsbesøk til Skottland, men utsetter dette til første kvartal 2021.

  Vi vil benytte høsten til å forberede dette markedsbesøket gjennom to møteserier i perioden september til desember:

  • Vi vil gjennomføre minimum 6 webinarer á time i løpet av perioden hvor vi presenterer ulike temaer som bedriftene og vi mener er viktig å drøfte i forbindelse med markedsfremstøt mot Skottland
  • Vi vil i tillegg gjennomføre et tilsvarende antall individuelle møter med de enkelte bedriftene som deltar i prosjektet, hvor vi utdyper og drøfter relevansen de ulike temaene har for selskapets utvikling og markedsmål.

  Innovasjon Norge vil oppfordre bedrifter som vil ha mest mulig ut av deltagelsen i prosjektet, å etablere interne prosjektteam som alle kan delta på både webinarene og de individuelle møtene.

  Foreløpig temaoversikt:

  Webinar #1 – Kick off – 01.09.2020
  Webinar #2 – Merkevarbygging og strategisk posisjonering – 15.09.2020
  Webinar #3 – Lover og forskrifter for akvakulturindustrien – 29.09.2020
  Webinar #4 – Krefter og aktører i markedet – 27.10.2020
  Webinar #5 – Go-to-market strategier – 10.11.2020
  Webinar #6 – Internasjonale kontrakter og avtaler – 08.12.2020

  Markedsbesøk til Aquaculture UK – 03 - 05.05.2022

  Det vil kunne dukke opp flere webinarer underveis. Dette for å ta opp flere relevante temaer, eller utnytte en tilgjengelig foreleser.

  Markedsmuligheter

  Scotland Food and Drink har lagt en strategisk plan for å øke volumet av laks til 300 000 tonn innen 2030, og skotske myndigheter arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene. Det er vesentlig at utviklingen skjer til det beste for regionens befolkning, og uten at det unike miljøet blir skadelidende. Flere store og mellomstore aktører er allerede på plass i Skottland. Styret i NCE Aquatech har bekreftet at Skottland ansees som et fortsatt viktig marked for deres bedrifter, og et marked med potensiale for nye aktører.

  I vår markedsrapport for lakseoppdrett i Skottland finner du bakgrunnstatistikk omkring produksjonen I Skottland, oversikt over de viktigste regionene og aktørene, og våre tidlige antagelser om hvilke muligheter dette gir norske bedrifter: Lenke til markedsrapporten.

  Prosjektet skal gi:

  • Økt markedsinnsikt
  • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Skottland, blant annet om forretningskultur, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.
  • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • B2B-møter med relevante representanter fra det skotske markedet
  • Innsikt og økt kunnskap om internasjonal ekspansjon
  • Forståelse av relevante skotske forretningsmiljøer og sosial samhandling

  Deltageravgift

  30 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss: