• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Scandinavian Tourism

   Leif Johnny Olestad - visitnorway.com
  Leif Johnny Olestad - visitnorway.com

  Innovasjon Norge tilbyr et internasjonalt vekstprogram for norske reiselivbedrifter som har et tydelig bærekraftsengasjement og som ønsker flere kunder fra nærmarkedene.

  English version: Global Growth Scandinavian Tourism

  I våre nærmeste naboland er det et stadig sterkere fokus på klimavennlige reiser og bærekraftige opplevelser. Dette preger mediedebatten sterkt og får nå også konsekvenser for skandinavers reisemønster. I Sverige viser flytrafikken for første gang på 10 år en negativ utvikling, mens interessen for togferier og klimavennlige reiser generelt øker i både Danmark og Sverige. Samtidig er etterspørselen i begge markeder etter autentiske og genuine ferieopplevelser i nærområdene større enn på lenge.

  Gjennom deltakelse i programmet gis bedriften mulighet til å få økt kompetanse innenfor blant annet innovasjon, vertskap, entreprenørskap og samarbeid og økt salg. Dette gjøres gjennom utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjonsstrategier, kunnskapsutveksling mellom deltakerne og læring fra andre relevante aktører innenfor området. Deltakelse i dette Global Growth-programmet vil gi et utvidet nettverk mellom relevante partnere i og utenfor Norge.

  Programmet passer for bedrifter som:   

  • Er en liten eller mellomstor reiselivsbedrift i Norge med sunn økonomi og internasjonale vekstambisjoner mot nærmarkeder.
  • Tilbyr reiselivsprodukter med tydelig bærekraftelement som passer til det skandinaviske markedet.
  • Har tid og ledige ressurser på daglig ledernivå samt høye ambisjoner for å utvikle bedriften i bærekraftig retning.

  Vi prioriterer bedrifter som:

  • Befinner seg i et reisemål innen Merket for bærekraftige reisemål
  • Er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, Svanen, Norsk Økoturisme, Green Key, ISO14001, Blått Flagg).
  • Er geografisk plassert lett tilgjengelig med landbaserte transportmidler som tog/buss.
  • Kan tilby helhetlige opplevelsesprodukter.
  • Tilbyr direkte distribusjon/salg mot sluttkunde.

  Hva kan du forvente?

  • Ny innsikt om bærekraftig forretningsmodell og løsninger for det skandinaviske markedet eller nye kommunikasjonsstrategier.
  • Bli eksponert mot og lære mer om det skandinaviske markedet, distribusjonskanaler og forretningskultur.
  • Møte relevante markedsaktører og mulige partnere.

  Innovasjon Norge vil støtte din bedrift i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Programmet vil være skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet. Synergien som deltakerbedriftene skaper seg imellom, felles læring og erfaringsutveksling, vil være sentralt for måloppnåelsen.

  Vær oppmerksom på at dette Global Growth-programmet ikke handler om å selge produkter, hverken til forbruker eller turoperatører, men at økt salg kan være et resultat av deltakelsen. Resultater av programmet kan være ny innsikt, ny/endret forretningsmodell og/eller produkter dere utvikler som passer for det internasjonale markedet, eller nye kommunikasjonsstrategier.

  Programmet inkluderer

  • Forretningsmodellering med bærekraftig utvikling som premiss
  • Møter med bedrifter og eksperter innen feltet
  • Nettverksbygging
  • Workshops
  • Markedsbesøk i Sverige og Danmark med ny innsikt i internasjonale trender og produkter.

  Programutkast

  Global Growth Scandinavian Tourism vil bestå av 4 eller 5 digitale og/eller fysiske samlinger med oppstart i oktober 2020, etterfulgt av samlinger både i Norge og i Danmark/Sverige. Avsluttende samling beregnes til mars/april 2021. Individuell oppfølging og hjemmelekser må påregnes mellom samlingene.

  *) Programmet kan bli endret.

  Deltakeravgift

  10 000 kroner per deltaker (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker bedriften selv).

  For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

  Andreas Solhaug, IN Stockholm
  Andreas.solhaug@innovasjonnorge.no
  M: +46 73 26 50 243

  Haaken Christensen, IN Oslo
  Haaken.Christensen@innovasjonnorge.no
  M: +47 997 97 600