• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Smart Grid Germany

   Amprion
  Amprion

  Tyskland er det største og mest relevante energimarkedet i Europa med betydelige utfordringer. Integrasjonen av et økende antall fornybare produkter, desentralisering av kraftproduksjon og strømforbruk og den økende etterspørselen etter e-mobilitet gjør det nødvendig å ha et velfungerende og pålitelig kraftdistribusjonsnett.

  English version: Global Growth Smart Grid Germany

   

  Power Distribution Network - muliggjør et bærekraftig grønt skifte

  Det tyske energisystemet blir fundamentalt transformert, og nettoperatørene står overfor en enorm utfordring med energiovergangen. For det første gjør oppgangen til fornybar energi det stadig vanskeligere å holde tilbud og etterspørsel på linje og dermed nettet stabilt, ettersom tilgangen på vind og solenergi svinger sterkt avhengig av været.

  For det andre må strøm fordeles annerledes. Med kjernefysisk utfasning går mange kraftverk i sør med sine mange industribedrifter ut av nettet, mens det samtidig bygges havvindparker utenfor kysten av Nordsjøen og Østersjøen. Elektrisiteten må transporteres fra nord til sør med nye, store linjer. For det tredje er beslutningen om å fase ut kull tatt og gir nye problemer for kraftnettet i Tyskland. Kraftnettoperatørene må foreta ytterligere investeringer på rundt 32 milliarder euro for å tilpasse nettet til energiomstillingen innen 2030

  Hovedtrender og muligheter vi ser:

  • Inkludering av 10 millioner e-biler innen 2030
  • Oppvarming av private hjem vil skifte fra olje og gass til fornybare kilder
  • Etterspørselen etter strøm vil øke betydelig de neste 10 årene
  • Betydningen av fleksibilitet i produksjon, lagring og overføring vil øke
  • Power to X, batterilagringsteknologi og sikre IT-systemer får stadig større betydning
  • AI og IoT som viktige verktøy for å støtte det nye oppsettet

  Global Growth Program – Hvem skal delta

  Tyskland trenger å bygge et fleksibelt, pålitelig, effektivt og intelligent distribusjonssystem. Det globale vekstprogrammet Smart Grid inviterer gründere med innovative løsninger for å utforske mulighetene og med ambisjon om å få kunder og markedsandeler innen kraft- og energisektoren. Det er for organisasjoner som liker å styrke sin tilstedeværelse på det tyske markedet, bygge og bekrefte en Go-To-Market-strategi, villige til å sette av tid og ressurser til programmet og å følge opp identifiserte forretningsmuligheter.

  Mål for programmet

  Deltakelse i dette programmet vil øke hastigheten og redusere risikoen når du forfølger nye forretningsmuligheter i Tyskland. Programmet er for bedrifter å

  • Forstå det tyske kraftmarkedet og regelverket
  • Forstå hva markedet trenger og identifiser konkrete forretningsmuligheter
  • Samle informasjon og intelligens for å lage en optimal strategi for markedsinngang
  • Få kontakt med relevante markedsaktører

  Digital Workshops og markedsbesøk

  På omtrent ti virtuelle møter får deltakerne innspill og kunnskap for å utvikle sin markedsinngangsstrategi.

  Prosjektet inneholder

  • markedsspesifikasjoner og forretningskultur
  • ekspertmøter for virtuelt marked og direkte klientmøter
  • strategiutvikling og forretningsmodellering
  • individuell rådgivning (1: 1)
  • pitch-trening og mentorprogram

  Programmet er begrenset til en gruppe på 8 deltakere.

  Tidslinje

  Programvarighet desember 2021-desember 2022

  Digitalt avspark januar 2022.

  Markedsbesøk (avgjøres senere)

  Deltakelseskostnad

  Deltakeravgiften per selskap er 25 000 kroner for små og mellomstore selskaper og 50000 per stort selskap.

   

  Registration of interest

  Contact: