Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Sustainable Offshore Solutions Canada

   Clyde Thomas/Unsplash
  Clyde Thomas/Unsplash

  Canada og Newfoundland har hatt et høyt aktivitetsnivå de siste årene innenfor offshoreindustrien, og det er flere pågående prosjekter i ulike faser som tar sikte på en bærekraftig utnyttelse av de store ressursene som ligger utenfor kysten.

  Koronapandemien fører til at planer knyttet til samlinger og andre aktiviteter i Global Growth utsettes og endres. Prosjektledere i Innovasjon Norge vil holde dere orientert om status og tilgjengeliggjøre ulike nettbaserte alternativer etter hvert. Pass på hverandre mens vi venter på en friskmeldt verden.

   

  See English version

  Offshorenæringen på Newfoundland er godt etablert med en internasjonal tilstedeværelse av operatører samt underleverandører. I tillegg til produserende felt er det også en signifikant pågående og planlagt leteaktivitet. Med økt fokus på å utnytte ressurser lengre fra land så åpnes det for muligheter for Norske SMB-bedrifter som har løsninger som er utviklet for utsatte havstrøk.

  Noen av de aktivitetene som pågår og er planlagt er:

  • West White Rose prosjektet (Husky Oil) er under utvikling, med beregnet oppstart for den første oljen tatt opp i 2022
  • Suncor planlegger å ta Terra Nova FPSO ut av produksjon, oppgradere den og sette den tilbake i produksjon i 2020. Dette er forventet å forlenge varigheten på Terra Nova-feltet med 10 år.
  • ExxonMobile, den største operatøren på Newfoundland, vurderer en eller to subsea tiebacks til Hibernia
  • Ut fra interessen for nye letetillatelser så er det ventet en økning i borring etter nye brønner utenfor Newfoundland. Majoriteten av dette vil finne sted på dypere vann og lengre fra land enn nåværende operasjoner. Leteaktiviteten inkluderer både eksiterende aktører i Newfoundland, men også noen nykommere til området.
  • Selv om både Terra Nova, Hibernia og White Rose er modne felt, så arbeider operatørene aktivt med å øke produksjonen og øke levetiden på feltene.
  • Det er et økt fokus på integrerte operasjoner på de eksisterende feltene. Digitalisering og nye smarte subsea-løsninger som kan bidra til reduserte kostnader og økt effektivitet er prioriterte områder.

  I tillegg til eksiterende felt så har Bay du Nord feltet i Flemish Pass utenfor kysten av Newfoundland i Canada estimerte oljereserver på 300-600 millioner fat med olje, og er forventet å bli det neste utviklingsprosjektet i det nordøstre Canada. Utvikling og drift av dette feltet er ventet å bli svært utfordrende da dette er langt til havs 500 km utenfor kysten, på vanndyp ned mot 1200 meter og er i et område med svært utsatte værforhold.

  Programoversikt

  Prosjektet består av to workshops, en i Norge som en forberedelse til markedsbesøket, og deretter selve markedsbesøket på Newfoundland. For de bedriftene som får gode leads som må følges opp så vil det være mulig også å sette opp et andre markedsbesøk på et senere tidspunkt.

  På grunn av COVID-19 og innførte restriksjoner så utsettes dette prosjektet inntil videre. Vi planlegger å ta opp ny status sammen med Norwegian Energy Partners i løpet av mai. Det er fortsatt mulig å melde interesse for dette prosjektet nederst på denne siden.

  Programmet vil gjennomføres i samarbeid med Norwegian Ennergy Partners, og de vil være representert både under workshopen i Norge og under markedsbesøket på Newfoundland.

  Markedsmuligheter

  Det er forventet at Equinor starter utviklingsprosjektet i 2020, og feltet innebærer forretningsmuligheter for norske selskap som har teknologi som kan redusere kostnadene ved boring, vedlikehold og produksjon i et veldig værutsatt havstrøk. Dette inkluderer maksimering av lagring offshore og effektiv transport av personell og gods, eller også redusere behovet for slik transport.

  På samme tid er industrien på Newfoundland i en overgang fra fokus på produksjon til økt utnyttelsesgrad på etablerte felt med økt fokus på integrerte operasjoner. Digitalisering og innovasjon innenfor subseateknologi som kan bidra til kostnadsreduksjon og økt effektivitet i operasjoner og vedlikehold har prioritet.

  Hvem skal delta

  Du har produkter eller tjenester innenfor følgende områder:

  • Digitalisering
  • Renseteknologi
  • Remote operations
  • Integrerte operasjoner
  • Undervannsteknologi
  • Increased Oil Recovery
  • Reduksjon av avfallsmengde
  • Effektiv lagring offshore
  • Effektiv transport av personell og varer

  Hva kan du forvente

  Vi vil støtte deg i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Hvert prosjekt er skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet.

  Programmet inkluderer

  • Workshops og forretningsmodellering
  • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • B2B-møter med relevante representanter fra det kanadiske markedet
  • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
  • Forståelse av kanadiske forretningsmiljøer og sosial samhandling
  • Økt markedsinnsikt
  • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Canada, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

  Deltageravgift

  25 000 kroner per selskap for SMB selskap og 50 000 kroner for store selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv). Et evt andre markedsbesøk vil koste 15 000 kroner.

   

  Meld interesse / Submit interest

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss: