• EN
 • Logg inn
 • Global Growth United Nations Procurement

   Ilyass Seddoug/Unsplash
  Ilyass Seddoug/Unsplash

  Ønsker ditt selskap å bygge kompetanse og styrke leveringsdyktighet opp mot FN-markedet? Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse til vårt eksportprogram.

   

  English version: Global Growth United Nations Procurement

  Eksportprogrammet Global Growth United Nations Procurement vil bestå av tre arbeidsmøter i Norge med søkelys på blant annet kompetansebygging opp mot FNs innkjøpsportal og tilbudsskriving, samt hvordan selskapet kan få en fot innenfor FN-markedet gjennom B2B partnerskap med etablerte FN leverandører. Programmet vil også bestå av tre markedsbesøk til FN-kontorene i København, Nairobi og Genève for å tilegne seg relevant kunnskap og posisjonere sin løsning gjennom dialog med FNs innkjøpere og program spesialister.

  Markedsmuligheter

  FN er verdens største offentlige innkjøper av varer og tjenester fra private selskaper, og kjøper i gjennomsnitt for 150 milliarder NOK årlig. FN er et stort globalt system som kjøper inn løsninger til egne prosjekter, samt på vegne av lands regjeringer. I 2018 representerte Norge kun 0,22% av den totale markedsandelen.

  Flere norske selskaper kan med stor fordel bli bedre kjent med mulighetene som FN-markedet har å by på, og det som i praksis kan lede til fremtidige og fremvoksende markeder i vekstøkonomier og utviklingsland.

  Programmet tar sikte på å engasjere 10 relevante norske selskaper.

  Prosjektmål for deltagende selskaper:

  • Innsikt og forståelse om FN-markedet generelt, og den spesifikke sektor/produkt, - eller tjenestekategori selskapet leverer innenfor
  • Beherske FNs innkjøpsportal United Nations Global Marketplace (UNGM)
  • Inngående kunnskap om tilbudsskriving rettet mot FN publiserte anbud
  • Deltagelse i minst én relevant FN anbudsrunde
  • Påbegynt dialog/samarbeid med eksisterende leverandør til FN

  Hvem skal delta

  Dette programmet er egnet for selskaper som har ambisjoner om vekst, og som har noe erfaring fra internasjonale markeder. Relevante produkter og tjenester er for eksempel innen vann, energi, avfallshåndtering, helse og digitale løsninger.

  Deltakeravgift

  20 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

  Ta kontakt for ytterligere informasjon: