• EN
 • Logg inn
 • Global Growth United Nations Procurement

   Ilyass Seddoug/Unsplash
  Ilyass Seddoug/Unsplash

  Ønsker ditt selskap å bygge kompetanse og styrke leveringsdyktighet opp mot FN-markedet? Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse til vårt eksportprogram.

  Endringer på grunn av korona

  Koronapandemien fører til at planer knyttet til samlinger og andre aktiviteter i Global Growth utsettes og endres. Prosjektledere i Innovasjon Norge vil holde dere orientert om status og tilgjengeliggjøre ulike nettbaserte alternativer etter hvert. Pass på hverandre mens vi venter på en friskmeldt verden.

   

  English version: Global Growth United Nations Procurement

  Eksportprogrammet Global Growth United Nations Procurement vil bestå av samlinger i Norge med fokus på blant annet å utvikle en pitch som er tilpasset potensielle kunder og brukere innen FN-markedet, hvordan selskapet kan få en fot innenfor FN-markedet gjennom B2B partnerskap med etablerte FN leverandører, og kompetansebygging opp mot FNs innkjøpsportal og tilbudsskriving. Programmet vil også bestå av ett markedsbesøk til FN-byen i København i forbindelse med det nordiske innkjøpseminaret som finner sted i januar 2021. Her vil selskapet få mulighet til å tilegne seg relevant kunnskap og posisjonere sin løsning gjennom 1-1 møter med FN innkjøpere, markedsdialoger med FN program spesialister, samt B2B møter med etablerte nordiske leverandører på FN-markedet.

  Markedsmuligheter

  FN er verdens største offentlige innkjøper av varer og tjenester fra private selskaper, og kjøper i gjennomsnitt for 150 milliarder NOK årlig. FN er et stort globalt system som kjøper inn løsninger til egne prosjekter, samt på vegne av lands regjeringer. I 2018 representerte Norge kun 0,22% av den totale markedsandelen.

  Flere norske selskaper kan med stor fordel bli bedre kjent med mulighetene som FN-markedet har å by på, og det som i praksis kan lede til fremtidige og fremvoksende markeder i vekstøkonomier og utviklingsland.

  Programmet tar sikte på å engasjere 10 relevante norske selskaper.

  Prosjektmål for deltagende selskaper:

  • Innsikt og forståelse om FN-markedet generelt, og den spesifikke sektor/produkt eller tjenestekategori selskapet leverer innenfor.
  • Utvikle et pitch-tilpasset innsalg for FN-markedet.
  • Gjennomføre minst tre 1-1 møter med relevante FN-innkjøpere.
  • Påbegynt dialog/samarbeid med eksisterende leverandør til FN.
  • Beherske FNs innkjøpsportal United Nations Global Marketplace (UNGM).

  Hvem skal delta

  Dette programmet er egnet for selskaper som har ambisjoner om vekst, og som har noe erfaring fra internasjonale markeder. Relevante produkter og tjenester er for eksempel innen vann, energi, avfallshåndtering, helse og digitale løsninger.

  Deltakeravgift

  20 000 kroner per selskap.

  Deltakeravgift i forbindelse med innkjøpsseminaret, overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv.

  Ta kontakt for ytterligere informasjon: