Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth - arkiv

  Global Growth er vårt eksportprogram for etablerte bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt.
  Det er et program med kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i eksportmarkedet. Hvert program er skreddersydd for grupper av bedrifter innenfor samme sektor og/eller marked. Vi kobler deg og de øvrige deltakerne med relevante aktører i Norge og i aktuelle markeder.
  Global Growth følger bedriften hele veien ut i markedet.

  Programmet innholder
  1. Bedriftssamlinger i målmarkedet og i Norge
  2. Rådgivning for bedriften og gruppen
  3. Pitch- og presentasjonsteknikk
  4. Arbeidsmøter og forretningsmodellering
  5. Eksportrådgivning
  6. Tilgang til relevante nettverk ute og hjemme
  7. Markedsinnsikt og kulturforståelse

  Hvem er Global Growth for? 
  Programmet er rettet mot bedrifter som har
  1. høyt ambisjonsnivå.
  2. eksportstrategi forankret i styret.
  3. tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen.
  4. ressurser og evne til å skalere.

  Hvordan jobber vi?
  I hvert program har vi gjerne med 8-12 bedrifter som tilhører samme sektor, bransje eller industri og som kanskje har ganske like utfordringer og muligheter. 
  Programmet varer i 4-12 måneder og består av en rekke samlinger både i Norge og i det aktuelle markedet.
  Mellom samlingene får de enkelte bedriftene oppfølging fra rådgivere i Global Growth.

  Hvorfor delta? 
  Målet med programmet er at din bedrift skal øke eksporten ved at dere blir bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet.
  Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å skaffe de første kundene, og til å kartlegge potensielle kunder, samarbeidspartnere og interessenter.
  Programmet vil også gi innsikt i hva som skal til for å lykkes, og hvordan du skal bli oppfattet som en attraktiv forretningspartner.

  Kommende program

  Avsluttede programmer