• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Chile Salmon Aquaculture

   Getty
  Getty

  Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge.

   

  English Version: Global Growth Salmon Aquaculture Chile

  Programoversikt

  Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet i Chile hvor vi besøker relevante beslutningstagere, som gjør det mulig å komme inn i det chilenske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet.

  I tillegg vil prosjektet inneholde to til tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Chile, for å planlegge relevante B2B møter, og bearbeide inntrykk underveis og erfaring fra besøk.

  5.-16 August Kick off og møte med den Chilenske delegasjonen som deltok på AquaNor, i Trondheim.

  Vi kan ta opp selskaper som ønsker det frem mot første markedsbesøk, etter søknad.

  • Oktober/November: Første markedsbesøk til Chile: Møter med flere av de store aktørene og viktige organisasjoner innenfor industrien i Chile.
  • November/Desember: Samling i Norge for erfaringsutveksling, planlegging og forberedelser til neste markedsbesøk
  • Februar/Mars: Andre markedsbesøk til Chile basert på ønsker og behov fra selskapene.
  • April: Siste samling og ønsker fra bedriftene om bistand for søknader IN og evaluering.

  Markedsmuligheter

  Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Det er også svært mange bedrifter fra Norge som betjener markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det er imidlertid gap i verdikjeden og det er i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide produksjonen til andre lokale arter. Dette gir åpninger og muligheter for norske leverandører, og med de åpningene i verdikjeden som finnes, sammen med planene for bærekraftig vekst, tror vi det er en god periode for å undersøke markedet nærmere.

  Hvem skal delta?

  Du har produkter eller tjenester innenfor følgende områder:

  • Resirkulering og vannbehandling
  • Kamerateknologi, inspeksjon og digitalisering
  • Teknologi for storsmolt
  • Fòr-teknologi
  • Moderne mærteknologi
  • Offshore løsninger
  • Fiskehelse, lusebekjempelse og sykdomsbekjempelse
  • Digitalisering av sjømatindustrien og ulike software løsninger
  • Transport av fisk

  Hva kan du forvente:

  Vi vil støtte deg i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Hvert prosjekt er skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet.

  Programmet inkluderer

  • Workshops og forretningsmodellering
  • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
  • B2B-møter med relevante representanter fra det chilenske markedet
  • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
  • Forståelse av chilenske forretningsmiljøer og sosial samhandling
  • Økt markedsinnsikt
  • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Chile, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

  Deltageravgift

  30 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss.