Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth South Africa Smart Ports

   Getty Images
  Getty Images

  Hvorfor velge Sør-Afrika som et nytt marked?

  Den sørafrikanske regjeringen ser på landets havner og terminaler som sentrale drivkrefter for økonomisk vekst. Sør-Afrika ligger i én av verdens travleste internasjonale sjøveier og er av avgjørende betydning for internasjonal maritim transport. 

  English version: Global Growth South Africa Smart Ports

  Den geografiske beliggenheten åpner for store kommersielle muligheter i et mangfoldig maritimt marked. Sør-Afrika regnes som porten til Afrika.

  Utbygging av den blå økonomien vil være avgjørende for at afrikanske land skal oppnå de økonomiske vekstambisjonene sine i årene som kommer. Landene over hele kontinentet trenger effektive, innovative transport- og logistikkmiljøer for å bearbeide og eksportere varer.

  Sør-Afrika, som er den mest avanserte økonomien i Afrika, byr på konkrete forretningsmuligheter i den maritime industrien som et resultat av målrettet innsats for ytterligere å utvikle den blå økonomien. En sterk teknisk ryggrad, solide juridiske systemer og banksystemer gjør også landet til en perfekt inngangsport for å gripe muligheter i Afrika sør for Sahara.

  Initiativet til å utvikle den blå økonomien i Sør-Afrika, kalt Operation Phakisa, omfatter modernisering av havnene , for å sikre moderne og effektiv drift. Transnet National Ports Authority vil investere over 30 milliarder dollar som en del av et 30 års investeringsprogram for ekspansjon, der havneinfrastrukturen skal moderniseres og utvides. Det er åtte handelshavner i Sør-Afrika, og de største er Cape Town og Durban (den største og travleste containerhavnen i Afrika).

  Konkrete forretningsmuligheter som er identifisert:

  • bruk av luft- og undervannsdroner til overvåking av driftseffektivitet, miljø og sikkerhet på havner
  • bruk av alternative energikilder for havneoperasjoner, deriblant havneutstyr og landbaserte energiløsninger for skip, også for fremtidige elektriske og hybride fartøy
  • levering og bruk av LNG og andre alternative drivstoff til skip, også hydrogen
  • bruk av roboter, automatisering og digitalisering av havnedriften i fremre og bakre linje
  • installasjon og distribusjon av smartsensorer i havnemiljøet for å spore og overvåke driftsytelsen til havneressurser, infrastruktur, energiressurser, vannkvalitet, forhold på havbunnen, fartøy, i tillegg til havnesikkerhet og sikkerhetsovervåkning
  • forbedre og modernisere navigasjon, sporing og overvåking av fartøy, e-navigasjon (ett vindu-løsning)
  • implementere teknologi for å redusere skipsbåret og maritimt avfall, utslipp og støy
  • utvikling og distribusjon av teknologiske plattformer for bedre sammenkoblede havner
  • smarte logistikkløsninger

  Programmet er utviklet for å bistå selskaper som har ambisjoner og kapasitet til å levere, delta i anbud og utnytte andre muligheter i dette markedet.

  Formål med programmet:

  • bistå med markedsinnsikt, forståelse av forretningskulturen i Sør-Afrika
  • gi en innføring i det maritime økosystemet og tilby muligheter for nettverksbygging med relevante partnere
  • identifisere forretningsmuligheter og sikre best mulig inngangsstrategi til markedet
  • delta i forretningsmøter én-til-én med relevante interessenter, kunder og partnere

  Hvorfor delta?

  • Selskapet ditt har relevante løsninger eller produkter som passer for de identifiserte mulighetsområder.
  • Du er på utkikk etter kunder eller forretningspartnere/-representanter i denne regionen.
  • Du ønsker å styrke bedriftenstilstedeværelse i dette markedet og denne regionen.
  • Organisasjonen din ønsker å bygge og bekrefte sin internasjonale strategi.

  Utbytte for deltakende selskaper:

  • introduksjon til konkrete forretningsmuligheter
  • innsikt fra aktører i næringen og analyser av markedsmuligheter
  • nettverksbygging og besøk med relevante tjenestepersoner/etater og andre sentrale aktører
  • bruk innsamlet informasjon til å formulere Go-to-Market-strategien din

  Programopplysninger:

  • 8-10 norske selskaper vil bli valgt ut til å delta
  • Varighet: 2. kvartal 2019 og 4. kvartal 2019 (6 måneder)
  • Oppstart i Norge
  • Minst to besøk til Cape Town og Durban
  • Deltakeravgift per person som jobber for en SMB, vil være 20 000 NOK.
  • Reise- og overnattingsutgifter er ikke inkludert.

  Det finnes nå en gyllen mulighet for løsningsleverandører, blant annet innen de områdene som er nevnt over. Meld fra om interesse for deltakelse så raskt som mulig.

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss