Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Global Growth Tørrfisk Sør-Korea

   GettyImages
  GettyImages

  Sør-Korea har et stor forbruk av tørket sjømat. Norge har et godt omdømme i Sør-Korea som leverandør av sjømat av høy kvalitet, noe som vil kunne gjøre det lettere å introdusere norsk tørrfisk for koreanske forbrukere. Er bedriften din klar for å satse på det koreanske markedet? Meld din interesse til vårt eksportprogram.

   

  English version: Global Growth Project for Norwegian stockfish into Korean market

  Markedsmuligheter

  Det konsumeres årlig ca. 11 000 – 12 000 tonn tørket «gultørket» pollock i Korea. Tørket fisk blir mest brukt i supper, men også i grillretter.

  Norsk tørrfisk (torsk) er veldig lik en av de tørrfiskproduktene som koreanske forbrukere er mest glad i, gultørket pollock – den beste betalte kvalitetssorteringen i Korea. Innovasjon Norges kontor i Sør-Korea mener derfor at norsk tørket torsk kan ha et stort potensial i det koreanske tørrfiskmarkedet. Også andre tørkede fiskearter fra Norge slik som hyse, sei og brosme, kan være aktuelle for dette markedet.

  Norsk sjømat er kjent i det koreanske markedet gjennom import av laks og makrell og Norge har et godt omdømme for å levere sjømat av høy kvalitet. At koreanske konsumenter har kunnskap om dette, vil kunne gjøre det lettere å introdusere norsk tørrfisk for koreanske forbrukere.

  Prosjektmål og mål for deltakende selskaper

  Gjennom Global Growth-prosjektet vil deltakende selskaper få lære mer om det koreanske sjømatmarkedet generelt og markedet for tørrfisk spesielt. Målsetningen er å «åpne» det koreanske markedet for eksport av norsk tørrfisk.

  Programoversikt (tentativ)

  Prosjektet «Global Growth Tørrfisk Sør-Korea» vil bestå av to besøk til markedet i Sør-Korea hvor vi besøker fiskemarkeder, tørrfiskprodusenter, prosesseringsanlegg, relevante beslutningstagere i omsetningsleddet og aktører som vil gjør det lettere å komme inn på det koreanske markedet med tørkede produkter.

  I tillegg vil prosjektet inneholde to til tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Sør-Korea, for å planlegge relevante B2B møter, og bearbeide inntrykk underveis og erfaring fra markedsbesøket.

  • 13. november 2019: Kick-off samling i Svolvær for prosjektet med workshops, forretningsmodellering, handelstekniske retningslinjer og kulturforståelse.
  • Første markedsbesøk: 25. til 28. november i Seoul, Sør-Korea. Besøk på fiskemarkeder, produsenter, prosesseringsanlegg og omsetningsleddet
  • Primo mai 2020: Samling i Norge for erfaringsutveksling, planlegging og forberedelser til neste markedsbesøk (utsatt inntil videre).
  • Primo september 2020: Andre markedsbesøk til Sør-Korea basert på ønsker og behov fra selskapene.
  • Ultimo oktober 2020: Siste samling med oppsummering og eventuelle ønsker fra bedriftene om videre bistand fra Innovasjon Norge i internasjonaliseringsprosessen.

  Hvem kan delta?

  Norske tørrfiskprodusenter og eksportører av norsk tørrfisk.

  Hva dere kan forvente?

  • Bli eksponert mot og lære om det koreanske markedet og koreansk forretningskultur.
  • Møte relevante markedsaktører og mulige partnere.

  Vi vil støtte deg i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset produktet/markedet. Hvert prosjekt er skreddersydd for gruppens behov for tilgang til markedet.

  Deltakeravgift

  15 000 kroner per bedrift. Reisekostnader, overnatting, mat osv. må dekkes av selskapene.

  Meld din interesse for å delta. Etter registreringsfristen vil Innovasjon Norge velge de selskapene som inviteres inn i prosjektet.

   

  Ønsker du å snakke med en rådgiver? Kontakt oss.