• EN
 • Logg inn
 • Digitale løsninger for havindustrien

   Unsplash/Knut Trøim
  Unsplash/Knut Trøim

  Kunstig intelligens (AI) og Internet of things (IoT) er fremtiden for havindustrien. Dette programmet støtter norske havteknologibedrifter i å utvikle digitale løsninger sammen med verdensledende eksperter.

  English version: Industry 4.0 Acceleration Program (IAP) Munich - Ocean Industries

  Havindustrien trenger digitale løsninger, og en effektiv måte å samle og bruke data på for å henge med i utviklingen. Designdrevne og kundeorienterte produkter, prosesser og løsninger er viktige forutsetninger for å holde seg foran konkurransen.

  Hvorfor delta i programmet? 

  • Gjøre det mulig for innovative norske teknologileverandører å utvide sin B2B-virksomhet til en global og skalerbar forretningsløsning i samarbeid med en sterk lokal kompetansepartner
  • Utvikle praktiske løsninger (MVPs) i samarbeid mellom norsk nyskaping og IBM Watson innen anvendt AI og IoT. 
  • Skape et sted for innovative bedrifter som ønsker å gå fra teoretisk opplæring til praktisk anvendelse 

  Kort om innholdet

  • Definisjon av use case 
  • Introduksjon til lean-prosesser
  • Designtenkning-økter for å utvikle use cases med fokus på brukeropplevelsen 
  • Mockup- og arkitekturøkter for å utvikle konkrete goals and no-goals for MVP-fasen 
  • Definisjon av kriterier for implementering av MVP og forretningsmodellering 

  Når skjer det?

  • Uke 32-34: Rekrutteringsfase  
  • Uke 35: Valg av ti deltakende selskaper 
  • Uke 42: Ettdags preprogram i Bergen med programinformasjon, intro til designtenkning og identifisering av use case
  • Uke 42-45: Oppfølging og forberedelse av deltakende selskaper  
  • Uke 46: Femdagers design-tenkning, mockup og arkitektur i München  
  • Uke 47-50: Oppfølging med bedrifter for å oppsummere funn og definere neste trinn  
  • Uke 50: Ettdags sluttverksted med presentasjon og diskusjon av resultater  

  Hvem bør delta? 

  • Norske teknologiselskaper som jobber med et reelt problem som de har en løsning på  
  • Bedrifter med sterke eiere og engasjement fra ledelse til deltakelse  
  • Vekstselskaper med markedserfaring og finansiell ryggrad til å støtte global vekst 
  • Sterkt team med ferdigheter til å gjennomføre og lykkes 
  • Bedrifter som er åpne for å lære og dele 
  • Stort globalt markedspotensial og skalerbare produkter 

  Hva oppnår du? 

  Fra use case-definisjon til konkret implementeringsplan for en MVP ved hjelp av designtenkning, mockup og arkitekturteknikker. 

  Etter å ha fullført programmet, vil selskapene ha en klar forståelse av use caset og veien videre med å implementere ideen i en skalerbar løsning. Dermed identifiseres inntektsstrømmer og potensielle markedssegmenter for økt vekst og eksportmuligheter. 

  Du får teknisk kompetanse som er skreddersydd i samarbeid med eksperter på et bestemt use case. 

  Deltakerne bør ha en tydelig hypotese av målrettet løsning, definerte goals and no-goals for MVP-fasen med sterkt fokus på brukeropplevelse. 

  Deltageravgift 

  35 000 kroner per bedrift (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).

  Meld din interesse ved å kontakte: