Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Mer kunnskap om havvindmarkedet

  Havvindturbiner til havs i solnedgang
  Vi lanserer et digitalt kurs om havvind som er åpent for alle interesserte.Foto: Getty Images

  Bedrifter som er interessert i og vil identifisere muligheter innenfor havvindmarkedet bør ta dette digitale kurset. Kurset er delt i tre bolker: forberedelser, kompetansebygging og markedskvalifikasjon.

  Innovasjon Norge lanserer "Entry Programme Offshore Wind" sammen med bidragsytere i virkemiddelapparatet og næringslivet. Det nettbaserte kurset skal styrke norske bedrifters konkurransekraft gjennom mer kunnskap om havvindmarkedet.

  Hvem er kurset for?

  Kurset er for alle bedrifter som er interessert i havvindmarkedet. Det er i hovedsak laget for leverandørkjeder innenfor olje og gass, for å hjelpe dem å identifisere muligheter innenfor havvindmarkedet.

  Hva får du?

  Programmet er delt i tre bolker: Forberedelser, kompetansebygging og markedskvalifikasjon.

  1. Den første delen av programmet, forberedelser, tar for seg tidlige vurderinger av "hva som skal til" for å gå inn i havvindmarkedet.
  2. Den andre delen, kompetansebygging, består av markedsbeskrivelser, juridiske rammeverk, tekniske regelverk og finansieringsordninger.
  3. Den tredje og siste delen, "markedskvalifisering", finner du moduler om kvalifisering av pilarene som støtter en vellykket inntreden i havvindmarkedet.

  Hvordan går du fram?

  Kurset er gratis, og du finner det hos Innovasjon Norges Kompetansesenter. Kurset vil bli oppdatert med nye moduler etter hvert.