Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • I disse 18 landene har norske bedrifter en unik fordel

  Kvinne som navigerer på et digitalt kart på storskjerm
  Foto: Getty Images

  Våre kontorer i utlandet gjør det enklere å satse på eksport.

  Å gå i gang med eksport innebærer en risiko. Som bedrift har du behov for markedsinnsikt for kunne å identifisere mulighetene dine, du trenger lokalkunnskap og nettverk, og du skal sette deg inn i handelstekniske forhold. Alt dette kan Innovasjon Norges internasjonale kontorer hjelpe deg med. 

  – Vår jobb er å fungere som et bindeledd mellom norsk næringsliv og det globale markedet. Ved å gi tilgang på vår lokalkunnskap og vårt nettverk rundt om i verden, avlaster vi risiko for bedriftene, både ressursmessig og økonomisk. Det bidrar til en mer effektiv og målrettet eksportsatsing, sier Torunn Aass Taralrud, avdelingsleder for eksport i Innovasjon Norge. 

  Innovasjon Norge har kontorer i 18 land for å hjelpe norske bedrifter med eksport. Gjennom disse kontorene har du, som norsk bedrift, tilgang på lokale rådgivere som kjenner markedet, forretningskulturen og hvilke muligheter som til enhver tid er tilgjengelige for norsk næringsliv.

   

  Våre kontorer i utlandet:

   

   

  Lokalkunnskap er ferskvare

  Rådgiverne ved kontorene i utlandet kommer i hovedsak fra det landet de jobber i. De er eksperter på sine spesialområder, som er tilpasset de viktigste norske interessene. I tillegg til sektorkompetanse har de kunnskapen som skal til for å hjelpe alle norske bedrifter til å satse internasjonalt. Det er en viktig ressurs som gir trygghet for bedrifter som skal konkurrere i nye områder.

  – Det er ingenting som slår lokalkunnskap og dedikerte folk på bakken når du skal inn og konkurrere i et nytt marked. Nettverk og kontakter i markedet er ferskvare. Tillit bygges ved å etablere og vedlikeholde relasjoner, og presis markedsinnsikt krever god kulturforståelse, sier Taralrud. 

  Kulturforståelse handler om alt fra hvem du snakker med og hvordan du tar kontakt, til hvordan du best bør legge opp markedsstrategien og planene for markedsintroduksjon.

  – I forretningssammenheng er det viktig å være klar over at det kan være andre hierarkier i internasjonale markeder, enn det vi kjenner fra Norge. Eksempelvis kan det handle om å identifisere hvem som har beslutningsmyndighet i en bedrift, slik at du tar kontakt på riktig nivå, sier hun.     

  Verdien av tillit i markedene

  Innovasjon Norge er en del av det som kalles Team Norway. Det er et samarbeid mellom virkemiddelaktører som Sjømatrådet og NORWEP, eller ambassader og generalkonsulat.

  Regiondirektør for Asia, Ole Henæs, har over 20 års erfaring fra eksportnæringen. Han mener denne typen samorganisering har en viktig funksjon i å skape tillit i det lokale markedet.

  –  Går du inn i et nytt marked alene, må du bruke tid på å opparbeide tillit. Da er også risikoen større for at du bli lurt. Har du derimot et etablert nettverk av store, norske aktører i ryggen, opererer du også som bedrift med en viss tyngde. I enkelte markeder er dette særdeles viktig. Det fungerer som et tillitsvekkende trekk og bidrar blant annet til at våre henvendelser ut i markedene tas på alvor, sier han.

   

   

  Flere bør satse på eksport

  Henæs mener det er gode grunner til at flere norske bedrifter burde se etter eksportmuligheter.

  – Det ene er selvfølgelig vekstmulighetene som ligger i andre markeder. Det andre er at det kan gi bedriften din en økonomisk sikkerhet i å bygge en større og mer variert kundemasse, og det tredje er at det kan bidra til å utvikle den tjenesten eller det produktet du allerede har, sier han.

  Innovasjon Norges internasjonale kontorer jobber daglig med både små, mellomstore og store bedrifter. Med sin ekspertkompetanse bidrar de også til å vurdere om din bedrift er moden for å gå inn i eksportmarkedet.

  – Å tenke eksportmuligheter helt fra start kan gi deg nødvendig kunnskap om mulige fremtidige markeder. Det er også noen sektorer som har mer av det vi kaller for “born globals”, altså fødte eksportbedrifter. Det er typisk teknologi- og IT-selskaper som lager løsninger for et mye større marked enn hjemmemarkedet i Norge, sier han.

  Hva kreves av bedriften?

  Hovedregelen er at noen bedrifter er bedre egnet for eksport enn andre. Ifølge Henæs tilsier både forskningen og erfaringer at bedrifter trenger en viss grad av økonomisk robusthet og kompetanse for å lykkes internasjonalt.

  – Det finnes selvfølgelig unntak, men vi ser at det er en stor fordel om bedrifter har et visst antall mennesker å spille på, at de har økonomi til å bære en eksportsatsing og at de har kunnskap om eksport i organisasjonene. Det kan være en internasjonal eier, eller ansatte, noen i styret eller i bedriftens nære kontaktnett som har internasjonal erfaring fra eksportmarkedet, sier han.

  Er du usikker på hva du som bedrift trenger for å bli klar til en eksportsatsning, kan du ta kontakt ved å bruke skjemaet under.

  PS! I mange land er næringslivet langt mer relasjonsdrevet enn i Norge. Koronapandemien gjør det vanskelig å reise. Dersom du ikke har mulighet til å reise, kan rådgivere ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet bistå med å følge opp dine kontakter.