• EN
 • Logg inn
 • Norsk radar avdekker veibomber for det amerikanske forsvaret

   Roadscanners
  Roadscanners

  En doktorgradsavhandling ble startskuddet for en radar som kan avdekke miner og veibomber, skanne veier i høy hastighet og utføre arkeologiske undersøkelser.

  Da Egil Eide fullførte sin doktorgrad tilbake i år 2000 var han neppe klar over at avhandlingen han leverte skulle bli grunnlaget for en suksessfull gründerhistorie. 18 år senere har arbeidet hans reist verden rundt gjennom selskapet 3D-Radar.

  Sammen med gründer og daværende doktorgradsstipendiat Haakon Bryhni, og etterhvert med støtte fra Innovasjon Norge, kommersialiserte han konseptene fra forskningen. Resultatet ble et radarsystem som skanner bakken og danner 3D-bilder av hvordan grunnen ser ut.

  Teknologien skulle vise seg å være interessant for alt fra veimyndigheter i inn- og utland, til det amerikanske forsvaret og arkeologer.

  – I dag brukes teknologien verden over. Etter mye hardt arbeid med å bygge videre på forskningen, ble selskapet vårt en suksess og vi opplevde stor vekst i omsetningen, sier Haakon Bryhni, som nå er styreformann i 3D-Radar. 

  Stort spenn i bruksområder

  I 2008 så det amerikanske forsvaret potensialet i teknologien og kontaktet det norske selskapet. I dag brukes 3D-Radars teknologi til å identifisere miner, veibomber og udetonerte eksplosiver i krigsområder.

  I første omgang ble radaren benyttet til å skaffe en oversikt over infrastrukturen i byområder og tettbygde strøk. I slike områder kan det være vanskelig ha kontroll over det som finnes av rør og kabler under bakken.

  Radaren er også svært godt egnet til å gjøre undersøkelser av vei og jernbane. Dette er blant annet fordi radaren kan brukes i høy hastighet, som betyr at man ikke behøver å sperre av veien. På den måten kan man i større grad unngå farlige trafikksituasjoner. Samtidig kan man undersøke større områder på kortere tid.

  Fra Trondheim til USA – og tilbake

  Selskapet hadde sitt utspring i Trondheim, men ble kjøpt opp av amerikanske bedrifter i 2007. Prislappen var på 70 millioner kroner.

  Etter nesten ti år under amerikanske eiere, tok det hele en ny vending i mars 2018 da gründerne kjøpe tilbake selskapet. I dag har de sitt hovedkontor i Trondheim og produksjonen av produktene har blitt flyttet tilbake til Norge.

  Selskapets omfattende kompetanse, i kombinasjon med denne lokale verdiskapningen, var en stor del av årsaken til at 3D-Radar fikk støtte av Innovasjon Norge. Selskapet har blant annet fått rådgivning, innovasjonskontrakter og innovasjonslån.

  – Gründerne viste svært høy teknisk kompetanse og en løsning med et stort kommersielt potensiale som også kommer samfunnet til gode på flere områder, sier Hans F. Emdal, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.