• EN
 • Logg inn
 • Norsk skytjeneste med internasjonal kvalitet

   Arctic Circle Data Center
  Arctic Circle Data Center

  Finansiell støtte fra Innovasjon Norge har vært utløsende for å starte selskapet Arctic Circle Data Center og skytjenesten Arctic Cloud.

  Selskapet har utviklet en skytjeneste, hvor de har full kontroll på alle ledd i verdikjeden.

  - Vi har designet og bygget den tekniske løsningen, og drifter på eget utstyr i egne datahaller. Vår selvbetjente skytjeneste er basert på OpenStack, som er en åpen kildekodeløsning for skytjenester. Dette gir oss fleksibilitet i forhold til vekst og kundetilpasning. Ingen andre har kombinert disse faktorene før oss, sier salgs- og markedssjef Stein B. Myhre i Arctic Circle Data Center.

  Hard konkurranse

  Myhre forteller at de ikke har ressursene til å tilby det samme tjenestespekteret som Microsoft Azure, Amazon eller Google tilbyr i sine skyløsninger, og må derfor konkurrere på kundenærhet, responstid/ytelse og tilpasning til kundenes behov.

  - Våre kunder administrerer bruken selv og slipper ventetid, samtidig som de kun betaler for ressursene de faktisk bruker. Vi kan levere topp ytelse innen båndbredde, responstid og beregningskraft til en gunstig pris uansett om forbrukeren er på en øy langs kysten eller på fjellet - så lenge vi har tilgang på strøm og nett, sier han.

  Økt fleksibilitet og sikkerhet for nåværende drift er to av salgsargumentene. Skylagring i sikkert datasenter gjør at en hendelse, som for eksempel en brann i kontorlokalene, ikke medfører datatap. Du får tilgang til nøkkeldata når du kobler deg til med ny PC.

  - Innovasjon Norge har vært en utløsende faktor for dette betydelige utviklingsarbeidet. Uten dere har vi ikke kunne klargjort for fremtidig gjenvinning av overskuddsvarme eller sett på framtidige konsepter som "edge cloud", altså distribuert datakraft nært forbrukeren.

  Stort markedspotensial

  - Vår kundeliste består av alt fra enkeltpersoner til store selskaper. Geografisk er spredningen fra Algerie og Baltikum til Norge. Det er moro at folk velger oss. Vi har tro på betydelig vekst framover, sier Myhre.

  Arctic Circle Data Center ønsker å vokse gjennom å bli en foretrukket IT-plattform for tjenester som bør ligge på norsk jord av hensyn til sikkerhet, responstid eller lovverk. Deretter ønsker selskapet å bli et godt alternativ for de som primært bruker utenlandske skytjenester, men som har behov for norsk fil-lagring eller tilpassede løsninger.

  - For å nå ut til målgruppene våre, bruker vi nettbasert markedsføring ut mot Norge, Norden og verden for øvrig. Vi jobber også direkte mot bedrifter i det norske markedet, for at de skal velge våre skytjenester til å drifte sine interne systemer. Vi henvender oss også til oppstartsbedrifter som jobber med nye teknologier som droner og autonome, hvor skytjenester og fleksibel kapasitet er nøkkelen for å lykkes.