• EN
 • Logg inn
 • Baderom for eldrebølgen

  Funksjonelle baderom gjør brukerne tryggere og mer selvstendige. Jørn-Arne Tomasgard
  Funksjonelle baderom gjør brukerne tryggere og mer selvstendige.Jørn-Arne Tomasgard

  Bano leverer ny teknologi og innovative løsninger for baderom som bidrar til økt trygghet og selvstendighet for mennesker med særskilte behov.

  I 20 år har bedriften arbeidet med å gjøre baderommene i helsesektoren mer funksjonelle for brukere, pleiere og hjelpere. Det har vært en kontinuerlig innovasjonsprosess i tett samspill med industridesignere, arkitekter, forskere, forflytningseksperter, pleie- og omsorgspersonell og ikke minst brukere.

  Stellesituasjonen er en av hovedårsakene til at rullestolbrukere, eldre og pleietrengende må flytte hjemmefra og over i omsorgsbolig eller på institusjon. Det ligger store gevinster, både på individnivå og samfunnsnivå, i at disse brukergruppene kan bli mer selvhjulpne og bo lengre hjemme.

  Økt verdighet for brukerne

  Et suksesskonsept er baderommet «Bergensbadet» som Bano utviklet i samarbeid med Helse Bergen. Prosjektet fikk støtte av både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Baderommet har korte avstander, solide støttehåndtak rundt hele badet, elektrisk hev- og senkbart toalett og servant. Resultatet er økt trygghet og mer selvstendige brukere, og mindre slitasje og bedre arbeidsmiljø for pleierne.

  Siste nyvinning er et vendbart toalett på en hev- og senkbar cisterne. Løsningen kan revolusjonere baderommene på institusjoner og i private hjem. Innovasjon Norge har også støttet dette prosjektet, som bedriften utviklet i samarbeid med Helse Bergen, NTNU og flere norske kommuner i 2018.

  Offentlig-privat samarbeid

  - Hele prosessen, fra søknad til der vi er nå, har vi hatt et veldig ryddig og godt samarbeid med Innovasjon Norge. Vi synes i all beskjedenhet at dette prosjektet er et svært godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom den offentlige helse- og omsorgstjenesten og det private næringslivet, sier Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonsdirektør i Bano.

  Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Reidun Nesheim, er helt enig:

  - Dette er et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom en privat bedrift og offentlig sektor. Utviklingsarbeidet er viktig og fremtidsrettet. Løsningene skal hjelpe oss i møte med en av våre store samfunnsutfordringer – eldrebølgen.

  Bano har benyttet seg av virkemidlene innovasjonskontrakt og innovasjonslån for tilstrekkelig risikoavlastning til å kunne realisere disse krevende prosjektene. Partner i innovasjonskontrakten er Helse Bergen og flere norske kommuner, slik at løsningen kan tilpasses og testes i forhold til behov på sykehus, institusjoner og private hjem.

  Bano
  Gloppen

  Kontorer som har bidratt