• EN
  • Logg inn
  • Besparelser i bedriftsnettverk

    Huurre, en av bedriftene i nettverket,  som blant annet bygger og monterer kjølerom, sparte både tid og penger på å systematisere verktøyet sitt. Marit Bolstad
    Huurre, en av bedriftene i nettverket,  som blant annet bygger og monterer kjølerom, sparte både tid og penger på å systematisere verktøyet sitt.Marit Bolstad

    Behovet for mer systematisk forbedringsarbeid fikk seks Namsos-bedrifter til å gå sammen. Det viste seg å være lønnsomt for alle.

    På et møte i Namsos næringsforening i 2017 kom Lean-metodikken opp som et tema. Metodikken brukes for å oppnå smidigere prosesser og eliminere sløsing. Målet er å skape en merverdi for kunden og øke lønnsomheten for virksomheter.

    Lønnsomt med Lean

    Flere av bedriftene på møtet hadde behov for å gjøre forbedringer i produksjonen, men så at det var vanskelig å ta tak i dette på en god måte selv. Seks bedrifter meldte interesse for et forprosjekt, hvor et konsulentselskap skulle leies inn for å gjøre en analyse av nåsituasjonen til hver enkelt bedrift.

    Analysene ble så bra at alle bedriftene ville gå videre med å gjøre konkrete tiltak. Lean-prosjektet ble ferdig på nyåret 2019 med svært gode resultater. Tilsammen har bedriftene gjort forbedringer beregnet til 1,5 millioner kroner, noe som er et forsiktig anslag ifølge konsulentselskapet. Selve prosjektet kostet 1,2 millioner kroner, og dermed har nettverket spart inn mer enn det har kostet.

    Slutta å pakke i plast

    - Dette prosjektet har blitt en suksess fordi bedriftene har klart å engasjere alle medarbeiderne, sier Ivar Skjerve i Innovasjon Norge Trøndelag, og gir et eksempel på et vellykket tiltak.

    - En bedrift hadde i alle år pakket inn ferdige produkter i plast. De fikk spørsmålet om hvorfor de gjorde det, og tok dette opp med kundene. Kundene sa at all plasten ikke bare var unødvendig, men også tidkrevende, ettersom de brukte mye tid på utpakking og avfall. Bedriften kuttet ut innpakningen og sparte inn 150 000 kroner i året. Tiltaket ga også en betydelig miljøgevinst.

    Åpenhet og engasjement

    Skjerve forteller at bedrifter som arbeider sammen i bedriftsnettverk ofte oppnår gode resultater, og at Namsos-bedriftene i Lean har knekt samarbeidskoden.

    - Det har vært god kjemi mellom bedriftene og den innleide konsulenten, og bedriftene har vært åpne og villig til å lære av hverandre. Hver enkelt føler et press på å levere gode resultater, særlig når forbedringsarbeidet skal legges frem for alle i nettverket, sier Skjerve.

    Bedriftsnettverket Lean
    Namsos

    Kunden har fått

    Kontorer som har bidratt