• EN
 • Logg inn
 • Sukessfulle ladeløsninger

   BilLader
  BilLader

  BilLader har utviklet og lansert ladeprodukter for elbiler både til privatmarkedet og anleggsmarkedet.

  Norges høye elbiltetthet og spesielle infrastruktur med gammeldags 230V IT-nett (europeisk standard 400V TN-system) krever nye og innovative løsninger. Det har BilLader gjort forretningsvirksomhet av. I 2015 kom hjemmeladeren SmartLader som ble svært godt mottatt av kunder fra hele landet. Året etter kom flere modeller av ladestolper til bruk i det offentlige rom. En rekke kommuner har gått til innkjøp av disse.

  Kontakt med utemarked

  Innovasjon Norge har bidratt med finansiering i form av markedsavklaringstilskudd, kommersialiseringstilskudd, innovasjonskontrakt og innovasjonslån.

  -  Støtten har gått til utvikling og gjennomføring av laststyring, et system som overvåker den totale strømbelastningen når mange biler lader samtidig, og effektstyrte ladesystemer. Disse systemene har vært gode løsninger for flere av våre kunder som trenger ladeanlegg. Innovasjon Norge har også hjulpet oss med nyttig kontakt mot det engelske markedet, og workshops med interessante selskaper i samme situasjon som oss, sier daglig leder i BilLader, Erik Z. Børresen.

  På grunn av økningen i antall elbiler, har det de siste par årene utviklet seg et behov for komplekse ladeløsninger for større leilighetskomplekser og borettslag. Dette gjelder særlig i stor-Oslo. BilLader har gjennomført prosjekter med blant annet OBOS, KLP Eiendom, JM, Posten Norge, AF Gruppen og Veidekke.

  Blant de største i Europa

  Per dags dato har BilLader etablert noen av de største ladeanleggene (antall ladeuttak) som finnes i Norge og Europa, og sitter med betydelig markeds- og teknologikompetanse innen elbilladere og elbilmarkedet. Ambisjonen er å utvikle et intelligent og universalt laststyringssystem for elbillading, som kan knytte sammen eksisterende og nye ladere fra ulike fabrikanter.

  Systemet skal være fulldynamisk, som betyr at det skal kunne utnytte overskuddseffekten i hele bygningsmassen og ikke bare effekten som er avsatt til elbillading alene. Effektutnyttelsen vil da bli optimal. BilLader vil teste slike system i stor skala i Norge, for deretter å klargjøre løsningen for eksport til resten Skandinavia og sentral-Europa, etter hvert som elbiltettheten øker der også.