• EN
 • Logg inn
 • Renser kloakken til 75 millioner mennesker

  Cambi renser kloakken til 75 millioner mennesker. Cambi Group
  Cambi renser kloakken til 75 millioner mennesker.Cambi Group

  Fra Asker til Anyang: Cambi har utviklet en teknologi som renser kloakkslam og omdanner det til biogass eller biogjødsel. Selskapet gjør stor suksess internasjonalt, og har i en årrekke benyttet seg av Innovasjon Norges tjenester både i Norge og utlandet.

  - Cambi tilhører et knippe norske selskaper som nesten utelukkende har omsetningen sin fra eksport. Teknologiens markedspotensial er knyttet til befolkningsvekst i tettbygde områder, og det er en betydelig miljøeffekt relatert til anvendelsen. Dette er noe av bakgrunnen for at Innovasjon Norge har bidratt med en rekke ulike tjenester til Cambi opp gjennom årene, sier finansieringsrådgiver Bjørn Aage Seem Holmen i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Støtte til pilotanlegg

  Suksessen begynte på Elverum i 1989. Glommen Skogeierforening ønsket å utvikle en ny og bedre måte å produsere cellulose til papirindustrien. De var i en ekspansiv fase, og fant en metode i Canada de kjøpte patentrettigheter til. Det ble mye prøving og feiling, og etter hvert dukket ideen om å bruke slam istedenfor treflis opp.

  Hedemarken Interkommunale vann og avløpsselskap (HIAS) ble involvert, og det viste seg at produksjonsprosessen egnet seg godt til å rense kloakk- og industrislam. Det åpnet muligheten for å produsere biogass som energikilde. Ettersom slambehandling lå langt utenfor kjernevirksomheten til Glommen Skogeierforening, trakk de seg ut. Med økonomisk støtte fra Distriktenes Utbyggingsfond, som nå er en del av Innovasjon Norge, og Forskningsrådet, fikk de nye eierne muligheten til å starte det første pilotanlegget. Dette la grunnlaget for videre vekst.

  Det unike med Cambis teknologi er at de benytter seg av såkalt termisk hydrolyse (CambiTHP®), som er en svært energieffektiv måte å omdanne slam til biogass og blant annet gjødsel. I prosessen blir slammet utsatt for høy temperatur og høyt trykk etterfulgt av hurtig dekompresjon. En fordel med prosessen er at man forbedrer avvanningen og dermed oppnås ofte en halvering av sluttvolumet, som igjen reduserer transportkostnader og konsekvenser for miljøet. Gjødselen oppfyller så høye hygienekrav at den kan brukes i matproduksjon, blant annet fordi den dreper sykdomsfremkallende smittestoffer.

  Verdensomspennende selskap

  Etter å ha utprøvd teknologien på Hamar, begynte selskapet å se etter markeder utenfor Norge. I 1998 ble det undertegnet en samarbeidsavtale med Thames Water som gjaldt for Storbritannia og Irland, og flere nye kontrakter ble vunnet. I 2011 kom gjennombruddet i det amerikanske markedet med en stor kontrakt i Washington DC. Tre år senere lyktes selskapet å komme seg inn på det kinesiske markedet, da de signerte en kontrakt med Beijing Drainage Group. Der renser fem enorme Cambi-anlegg kloakkslam fra byens 20 millioner innbyggere. Siden har de fått innpass i en rekke nye markeder og har i dag oppnådd en markedsandel på 85 prosent på verdensbasis!

  – Selv om selskapets første anlegg var i full drift fra 1996, ble ikke Cambi lønnsomt før i 2005. Vi var gode på å utvikle teknologien, men fant ut at å kommersialisere og selge løsningen kunne være vel så krevende - spesielt i utlandet. Vi er avhengige av å vinne prosjekter for å vokse, og prosessen er ofte komplisert med mange involverte interessenter, forteller Per Lillebø, administrerende direktør i Cambi.

  Han trekker frem Innovasjon Norges kontorer i utlandet som viktige støttespillere.

  - Å ha noen som kan gi råd og kunnskap om ukjente markeder betyr enormt. Vi er eksperter på våre fagområder, og Innovasjon Norge er eksperter på internasjonalisering og vekst. De kunne også avlaste risikoen i internasjonaliseringsprosessen ved å gi økonomisk støtte. Vi kunne for eksempel bygge et nytt anlegg i Tyskland fordi vi fikk risikolån av Innovasjon Norge.

  Et grep Cambi har tatt for å få utenlandske interessenter til å forstå teknologien bedre, er å invitere vann- og avløpsselskaper og myndigheter fra andre land til anleggsbesøk i Norge. Formålet har vært å bygge tillit, og få de til å forstå noe som kan være vanskelig å forklare til dem i sine respektive markeder. Flere av besøkene har vært gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge og norske ambassader i utlandet.

  Innovasjon Norge har også bidratt med identifisering av agenter i andre land, rådgivning om handelsregler og deltakelse på ulike nettverksarrangementer i utlandet.

  Ekspandere i «emerging markets»

  Vekst og internasjonalisering vil være viktig for selskapet fremover, og de ønsker å ekspandere i såkalte «emerging markets» som India, Brasil og Sør-Afrika. I tillegg jobber de med å tilby tjenester i hele slamlinjen, og å støtte kundene med å optimalisere driften via en ny digital plattform som blant annet oppdager feil tidlig. 

  - Det er viktig for oss å holde på kjernevirksomheten, og ha lønnsomhet på det vi allerede har utviklet. Vi ønsker å beholde vår sterke posisjon og har som mål å bli enda mer energieffektive. Nye anvendelsesområder får vi heller se på senere, forklarer Lillebø.

  HIAS er fortsatt en viktig partner for Cambi i Norge, og de signerte nylig en kontrakt for fornying av avløpsanlegget på Hamar. Andre samarbeidspartnere er de 65 anleggene i ulike land. Cambis kunder er kommuner, byer, vann- og avløpsselskap.