Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Ny blyfri teknologi gir store miljøgevinster

   Cerpotech
  Cerpotech

  EU legger strenge restriksjoner på bruken av bly i elektroniske produkter. Derfor bestemte en gruppe norske forskere seg for å utvikle et mer miljøvennlig alternativ. Med midler fra Innovasjon Norge er Ceramic Powder Technology klare for å skalere opp produksjonen til et industrielt nivå.

  Ceramic Powder Technology (Cerpotech) ble startet av tre professorer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Målet var å tilby høykvalitets keramiske pulver i det kommersielle markedet.

  Produksjonsmetoden gjør det mulig å fremstille pulver bestående av flere grunnstoffer med svært jevn fordeling mellom stoffene. Dette gjør den spesielt godt egnet til å lage blyfrie pulverblandinger som kan skreddersys til hver enkelt kunde. Blandingene brukes i en rekke ulike produkter, blant annet blyfrie elektriske komponenter, batterier, membraner, katalysatorer og brenselceller (som erstatning for olje og gass). Teknologien er mer lønnsom, har høyere kvalitet og er mer miljøvennlig enn alternativene som finnes i dag.

  – Vi arbeider med et spesielt produkt, og det kan være vanskelig å forstå akkurat hva det kan brukes til. Pulveret er ikke et sluttprodukt, men en del av en verdikjede, og det er flere ledd mellom oss og sluttbruker. Fram til nå har vi først og fremst levert pulver til forskning og utvikling ved universiteter og forskningsinstitutter og -avdelinger i større industribedrifter verden over. Dette skyldes at markedet og anvendelsene vi retter oss mot ikke er fullt kommersielt tilgjengelig ennå. Men vi ser nå en økende vilje hos kundene våre til å skalere opp produksjonen av varer som er basert på pulveret vårt, sier Anne Dalager Dyrli, daglig leder i Cerpotech.

  – Vi ønsker å bli en attraktiv leverandør for virksomheter som arbeider innen våre satsingsområder. Målet er å bygge en fullskala industriell og kommersiell produksjon.

  Testing

  I 2016 mottok Cerpotech 4,8 millioner kroner fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning for å videreutvikle og teste teknologien for anvendelse i biler og i instrumenter og utstyr innen medisin, astronomi og produksjon.

  – Cerpotechs unike blyfrie pulverblanding har blant annet gjort det mulig å utvikle komponenter for styring av ventiler (piezo-elektroniske aktuatorer) som ikke skader miljøet. Bly (blyoksid) er et giftig stoff som skal fases ut av elektronikk. Mange elektroniske gjenstander inneholder små mengder bly, og når disse ikke resirkuleres riktig, havner stoffet i naturen, og dyr og mennesker blir eksponert for det, sier Vidar Andreassen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

  Med midlene fra Innovasjon Norge har Cerpotech kunnet teste pulverteknologien i trygge rammer.

  – For små selskaper som oss er det avgjørende med samarbeidspartnere og støtte slik at man kommer i mål med sluttproduktet. Uten støtten fra Innovasjon Norge kunne vi ikke ha jobbet så mye med å få pulveret vårt ut i markedet som vi har. I tillegg hadde risikoen for å mislykkes vært betydelig større, understreker Dyrli.

  Skalerer opp

  Varierende kvalitet og høye kostnader har tidligere gjort det vanskelig for andre, lignende produkter å få fotfeste.

  – Cerpotechs pulverteknologi gir bedre kvalitet enn sammenlignbare metoder som brukes i dag. Restriksjoner og pålegg fra myndighetene fører til at de store industrielle aktørene nå ønsker et tettere samarbeid. De områdene som ser ut til å komme først er produksjon av blyfrie komponenter som brukes i instrumenter og brenselsceller, sier Dyrli.

  – Vi har stor tro på at dette er det rette tidspunktet for å skalere opp produksjonen.

  Stort verdiskapingspotensial

  Dersom Cerpotech lykkes med sin teknologi vil det styrke Norges posisjon i det grønne skiftet internasjonalt.

  – Det vil være et stort fremskritt for miljøet. Vi håper at selskapet vil ha kontinuerlig vekst og at de klarer å komme seg inn på det kommersielle markedet. I så fall vil det gi mulighet for betydelig verdiskaping i Trøndelag og Norge, i form av økt sysselsetting og bruk av lokale kompetansemiljøer, avslutter Vidar Andreassen i Innovasjon Norge.